Aktivity IUUK

Jarní škola

Společně s Katedrou aplikované matematiky pořádáme studentskou výjezdní Jarní školu kombinatoriky.

REU - Research Experience for Undergraduates

Ve spolupráci s DIMACS/Rutgers University se účastníme se programu Research Experiences for Undegraduates. V jeho rámci vysíláme naše studenty na intenzivní 7-týdenní stáž na DIMACS/Rutgers University a naopak organizujeme výměnný pobyt pro studenty z univerzit v USA.

Polední přednášky

Společně s Katedrou aplikované matematiky pořádáme tradiční seminář "polední přednášky".

Seminář z teoretické informatiky

Společně s Katedrou aplikované matematikyKatedrou teoretické informatiky a matematické logiky pořádáme tradiční seminář známý také jako pizza seminář.

Midsummer Combinatorial Workshop

Již přes 20 let pořádáme letní Midsummer Combinatorial Workshop.

Kolokvia

Od roku 1987 pořádáme kolokvia s prominentními přednášejícími.

Česká (dříve Pražská) letní škola diskrétní matematiky

Každé dva roky ve spolupráci s dalšími institucemi pořádáme letní školu diskrétní matematiky.

Konference

Podílíme se na organizaci mnoha pravidelných i příležitostných konferencí.