Česká letní škola diskrétní matematiky

Česká (dříve pražská) letní škola diskrétní matematiky se koná každé dva roky již od roku 2016. V současnosti ji pořádají Informatický ústav UKKatedra matematiky ZČU, s podporou Nadace RSJ. Škola je určena zejména pro doktorandy a postdoktorské a začínající výzkumníky; vybraným účastníkům bez vlastních grantů hradíme cestovní a pobytové náklady.

Aktuální ročník (1.-5. července 2024)

Přednášející a materiály k přednáškám

Program

Registrace

Registrace byla uzavřena, aktuálně vyhodnocujeme přihlášky. Počet účastníků školy je omezen na 40-50, rozhodnutí o přijetí vybraným účastníkům zašleme nejpozději v dubnu.

Data

  • Registrace: Do 1.3.2024.
  • Rozhodnutí o udělení cestovní podpory: Do 30.4.2024
  • Škola: 1.-5.7.2024

Vědecká rada školy

Organizátoři

Předchozí ročníky