Čím se zabýváme

Obecné

Teoretická informatika

Výpočetní složitost
Dolní odhady na složitost v různých výpočetních modelech, komunikační složitost.
  • EPAC: Efficient approximation algorithms and circuit complexity (EXPRO projekt)
  • Monotónní výpočty a důkazová složitost (studentský GAUK projekt)
  • LBCAD: Lower bounds for combinatorial algorithms and dynamic problems (dokončený ERC projekt)
Teoretická kryptografie
Bezpečné protokoly pro komunikaci a výpočty, aplikace ve výpočetní složitosti.

Diskrétní matematika

Kombinatorika a teorie grafů
Studium vlastností různých kombinatorických objektů, Ramseyovská teorie, aplikace analytických, pravděpodobnostních a topologických metod, enumerace, ...
Strukturální teorie grafů a grafová barevnost
Strukturální vlastnosti grafů s aplikacemi v návrhu algoritmů, grafové rozklady a barvení.
Teorie sítí
Dynamické, asymptotické a strukturální vlastnosti velkých grafů motivovaních sítěmi v biologii, sociologii, informatice, ...