STTI 2021 - Současné trendy teoretické informatiky

3.-4. září 2021, Praha

Kostel sv. Mikuláše

Specifikem současné teoretické informatiky je publikování na mezinárodních výběrových konferencích (např. APPROX/RANDOM, CAV, CP, ESA, EUROCOMB, FOCS, GD, ICALP, ISAAC, LATIN, LICS, MFCS, SODA, STACS, STOC, WADS, WG). Na takových prestižních konferencích bývá troj- a vícenásobný počet zaslaných přispěvků vůči počtu přijatých příspěvků. Přijetí příspěvku na takovou konferenci je pak měřítkem kvality a úspěšnosti vědecké práce. Není neobvyklé, že řada výsledků publikovaných v proceedings takových konferencí pak již není publikována časopisecky.

Konference STTI 2021 navazuje na více než desetiletou tradici (2019, 201720152013 ,...).

Na konferenci vystoupí mladí čeští a slovenští informatici, kteří v minulých letech uspěli na mezinárodním poli a jejichž práce byly referovány na některé prestižní mezinárodní konferenci. Cílem této konference je dát možnost české odborné veřejnosti seznámit se s výsledky, kterým se dostalo mezinárodního uznání, a umožnit setkání mladých informatiků působících na českých a slovenských vědeckých pracovištích. Konference chceme rovněž využít pro zvýšení informovanosti o mezinárodních konferencích v teoretické informatice.

Organizátor, program, místo konání, konferenční poplatek

Konference se koná v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí v posluchárně S5. Program bude tvořen hlavní přednáškou význačné české nebo slovenské osobnosti světové teoretické informatiky a krátkými přednáškami mladých českých a slovenských vědců. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština.

Za účast na konferenci se nevybírá žádný poplatek. Mimopražským účastníkům se v případě zájmu pokusíme zajistit vhodné ubytování.

Konference je organizována a podporována Katedrou aplikované matematiky (KAM) a Informatickým ústavem Univerzity Karlovy (IÚUK) a rovněž s podporou centra DIMATIA a  Centra základů moderní informatiky.

Program konference

Sborník s abstrakty.

pátek 3. září

sobota 4. září

Přednášky on-line

Všechny přednášky bude možno sledovat on-line přes Zoom. Heslo je součin čísel 42 a 13483.

Meeting ID: 980 4773 1920

https://cesnet.zoom.us/j/98047731920?pwd=Z2w3d0FSSTFGdG1KS3ZaSm1BUzNwQT09

Hlavní přednáška

Hlavní přednášku přislíbil přednést:

Důležitá data

Registrace

Pro registraci prosím vyplňte tento formulář.

Abstrakty

Abstrakty zašlete na e-mail stti@iuuk.mff.cuni.cz. Použijte prosím následující šablonu. (Pro ověření, že se správně kompiluje je možno použít tento hlavní soubor.)


Případné dotazy či připomínky můžete zasílat na e-mail stti@iuuk.mff.cuni.cz