O ústavu

Informatický ústav Univerzity Karlovy (IÚUK) byl založen 1. ledna 2012 jako součást informatické sekce MFF UK. Hlavní náplní je výzkum v oblasti teoretické informatiky, včetně vytváření potřebného zázemí a poskytování trvalé podpory pro vědecko-organizační činnost, s důrazem na zapojení do velkých výzkumných projektů a dalších aktivit na celouniverzitní a mezinárodní úrovni.

Navázal na více než desetiletou tradici a činnost národního výzkumného centra ITI, které se později transformovalo v centrum excelence CE-ITI, jež IUUK koordinoval. Spolu se sesterskou katedrou aplikované matematiky organizuje Matematická kolokvia a vydává CE-ITI-IÚUK sérií. Zastřešuje organizaci pravidelných konferencí (STTI, MCW), organizuje výměnné pobyty studentů (ERASMUS, REU), je koordinujícím pracovištěm mezinárodního centra DIMATIA. IÚUK také koordinuje práci univerzitního centra UNCE Centrum základů moderní informatiky, v jeho rámci také probíhá výzkumný ERC Synergy grant DYNASNET a další projekty.

IÚUK klade důraz na zapojení doktorandů do výzkumu a významně se podílí na na zajištění doktorského studijního oboru 4I4 Diskrétní modely. Dále se podílí na výuce řady povinných předmětů a výběrových přednášek doktorského, magisterského a bakalářského studia z oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky, zejména z teorie algoritmů, teorie grafů, matematické analýzy, optimalizace a datových struktur.