Postup při získání souhlasu studentů k zveřejnění nahrávky výuky, při které dochází k interakci mezi studenty a vyučujícími

Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) je třeba získat souhlas studentů se zveřejněním nahrávek výuky, při které dochází k interakci mezi studenty a vyučujícími. Stačí říct na začátku výuky, že se bude nahrávat a nahrávka bude ke stažení pro studenty daného předmětu. Kdo bude mluvit na mikrofon, tak musí souhlasit s tím, že bude na nahrávce slyšet. Pokud nesouhlasí, tak ať klade dotazy přes chat (tím je zajištěno, že i při nesouhlasu není nijak omezen).

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální sekce
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208