89 KAM Mathematical Colloquium

89 KAM Mathematical Colloquium

Michel Mendes France

l'Universite de Bordeaux I 

EXPONENTIAL SUMS, GEOMETRY AND DIFFRACTION OF LIGHT


Thursday April 3 2014 at 15:40, lecture room S5, second floor
KAM MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Abstract

We shall discuss exponential sums $\sum_n\exp(2i\pi t_n)$. In particular, those with $t_n= an^2$ where $a$ is a real irrational coefficient. A visual analysis of these sums reveals the arithmetical properties of the constant $a$. If time permits we show M. Berry's application to diffraction.


 

O přednášejícím

Michel Mendes France, narozen 1936, je významný francouzský matematik. Studoval na Ecole Polytechnique a pak působil na několika zahraničních universitách (napr. Kalifornská univerzita v Berkeley a Universite du Quebec a Montreal, kde je čestným profesorem). Svou vědeckou dráhu spojil s Matematickým ústavem University Bordeaux I. V současnosti je emeritním profesorem této univerzity a rovněž členem výkonného výboru Pierre Mendes France Institute v Paříži.

Michel Mendes France je známým matematikem pracujicím v analytické teorii čísel a také v teorii automatů, teorii složitosti a ve fyzice. Publikoval přes 150 vědeckých prací. Je spoluautorem (s Gerardem Tenenbaumem) známé knihy Teorie prvočísel a jejich distribuce, která vyšla v několika vydáních a byla přeložena do několika jazyků. Za vědeckou práci se dostalo M. Mendesovi Franceovi řady uznání, stači zmínit, že přednesl Mahlerovské přednášky (v r. 1995 na Australian Mathematical Institute, jsou nazvány po německo-australském matematikovi Kurtovi Mahlerovi (1903-1988)) a v roce 1999 mu udělili cenu Paul-Emile Doistau Blutet Francouzské akademie věd. Zmiňme rovněž, že základní učebnice v oboru tzv. automatických posloupností (Automatic Sequences, Allouche a Shallit, 2003) je věnována M. Mendesovi Franceovi.

Kromě vědeckých článků Michel publikoval několik prací a studií o umění a o vztahu matematiky a umění. Vydal i dve knihy o svém otci, známém francouzském politikovi Pierrovi Mendesovi Franceovi (1907-1982), jenž byl v letech 1954-55 předsedou vlády Francie. Pražské kolokvium je věnováno hlavnímu předmětu jeho zájmu: teorii čísel v mnoha podobách.