87 KAM Mathematical Colloquium

87 KAM Mathematical Colloquium

Gregory F. Lawler

University of Chicago

RANDOM FRACTALS ARISING FROM STATISTICAL PHYSICS


Tuesday August 27 2013 at 14:00, lecture room S5, second floor
KAM MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Abstract

Mathematical models for phase transition often exhibit "power-law" correlations at critical temperatures and give rise to random curves with fractal properties. I will introduce some of these curves, e.g., self-avooiding walk, loop-erased walk. percolation interfaces, and show how conformal invariance has been used t understand their scaling limit in two dimensions. I will also describe some recent work on the fractal properties of the limit objects (the Schramm-Loewner evolution).


 

O přednášejícím

Gregory Lawler studoval na Princetonské univerzitě. Pak absolvoval stáže na předních vědeckých institucích (např. Duke university, Courant Institute) a byl profesorem na Cornell University a Duke University a od roku 2006 na University of Chicago, kde je od roku 2013 George Wells Beadle Distinguished Service Professor matematiky a statistiky.

Hlavním oborem prof. Lawlera je pravděpodobnost, statistika a statistická fyzika. Je autorem více než 100 vědeckých prací a 6 vědeckých monografií. Jeho spolupráce s O. Schramem a W.Wernerem vedla k vyřešení Mandelbrotovy domněnky a udělení Fieldsovy medaile v r. 2006 W. Wernerovi. Prof. Lawler je editorem předních časopisů (např. Journal AMS a Bulletin AMS) a přednesl řadu významných kolokvií včetně zvané přednášky na Mezinárodním kongresu matematiků v roce 2002. Je členem Národní akademie USA a v roce 2006 mu byla udělena Polyova cena.

Jeho prežské kolokvium je věnováno jádru jeho vědecké aktivity v posledním období. Tato přednáška je součástí 2013 School of Mathematical Statistical Physics, kterou pořádá Centrum pro teorerická studia a Institut teoretické informatiky University Karlovy. Přednáška je však určena široké matematické, fyzikální a informatické veřejnosti.