74 KAM Mathematical Colloquium

74 KAM Mathematical Colloquium

Balázs Szegedy

(University of Toronto, Canada)

THE REGULARITY LEMMA AND BEYOND


středa 16. června 2010 v 11:30, posluchárna S5,2. patro
KAM MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Abstract

Szemerédi's regularity lemma is a fundamental tool in combinatorics. Recent works show that it can also be interpreted as a result in analysis. The goal of this talk is to give a review on how the regularity lemma is related to graph limits, spectral theory, topology, Fourier analysis and other subjects.
 


O přednášejícím

Balázs Szegedy studoval v Budapešti (s dizertační prací z teorie grup). Pak byl zaměstnán v Rényiho instutu, v Microsoft Research a v Institut of Advanced Studies v Princetonu. Od roku 2006 je profesorem na Univerzitě v Torontu. Během pár let se Balázs proslavil v několika oblastech matematiky: je spoluautorem nejrychlejšího algoritmu na násobení matic (spolu s Cohnem, Kleinbergem a Umansem), spoluautorem (s L. Lovászem a dalšími) definice a analýzy limitních kombinatorických struktur a autorem snad nejelegantnějšího ("nestandardního") přístupu k Szemerédiho lematu o regularitě, zvláště k obtížnému zobecnění pro hypergrafy (a vícenární struktury, spolu s G. Elekem). V poslední době rozvinul Fourierovu analýzu vyšších řádů (spolu s T. Gowersem a T. Tao). Balázs je autorem 36 vědeckých prací v předních mezinárodních časopisech a sbornících (např. FOCS, STOC, GAFA, J. Amer. Math. Soc., Combinatorica). Dostalo se mu mezinárodního uznání: v roce 2009 získal Evropskou cenu za kombinatoriku a v roce 2010 prestižní Sloanovo stipendium. Jeho výzkum se vyznačuje přístupem, který překračuje hranice jednotlivých disciplin a pražské kolokvium (soudě podle abstraktu) toho bude úžasným dokladem.