73 KAM Mathematical Colloquium

73 KAM Mathematical Colloquium

Ronald Graham

(UC San Diego, USA)

THE COMBINATORICS OF SOLVING LINEAR EQUATIONS


středa 16. června 2010 v 10:00, posluchárna S5,2. patro
KAM MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Abstract

A major branch of modern combinatorics, usually called Ramsey theory, studies properties of structures which are preserved under partitions. Its guiding philosophy can be neatly summarized by the statement "Complete disorder is impossible". In this talk I will survey what is known and what is still unknown from this perspective for solution sets of linear equations over the integers.
 


O přednášejícím

Ronald Lewis Graham (známý nám všem jako Ron) je nepochybně jedním z  nejznámějších dnešních matematiků. Prof. Graham vystudoval Kalifornskou universitu v Berkeley a v počátcích se zabýval teorií čísel. Záhy však jeho práce zahrnuly většinu oblastí diskrétní matematiky a  kombinatoriky a bez nadsázky je možno tvrdit, že přispěly podstatným způsobem k rozvoji těchto oborů v celosvětovém měřítku. Jako hlavní obory své činnosti Ron Graham označuje teorii rozhodování, výpočetní geometrii, Ramseyovu teorii a kvazináhodné struktury. Ve všech těchto oblastech je autorem klíčových a základních prací. V letech 1993-4 byl prezidentem Americké matematické společnosti a jeho práce získala řadu ocenění, z nichž zmiňme názvy některých udělených cen: Steelova (2003), G. Pólyi, Lestera R. Forda, Carla Allemdoerfera, a rovněž Eulerova medaile. V roce 1983 měl přednášku na Mezinárodním kongresu matematiků ve Varšavě.

Graham je autorem mnoha prací (z toho 30 s P. Erdősem) a pěti knih, včetně známé Ramsey Theory (s J. Spencerem a B.,L. Rothschildem) a  Concrete Mathematics (s D. Knuthem a O. Patashnikem). Vědecká dráha prof. Grahama byla spojena po dlouhá léta s Bellovými laboratořemi v Murray Hill, které se za jeho působení (a ředitelování) změnily v přední matematické středisko světového významu. Od roku 1999 je Ron držitelem profesury informatiky a inženýrství Irwina a Joany Jacobsových na Kalifornské univerzitě v San Diegu. V současnosti je také jedním z vedoucích Kalifornského institutu pro telekomunikace a informační technologie (známého pod akronymem Cal-(IT)2).

Jako by těchto činností nebylo málo: Ron Graham je známým žonglérem a  akrobatem a byl prezidentem mezinárodní žonglérské asociace. Jeho dávná láska - Ramseyova teorie - je předmětem pražského kolokvia.