117. Mathematical Colloquium

Miklós Abért

Budapešť


GROUPS, GRAPH LIMITS AND LOCALLY SYMMETRIC SPACES

Video and slides

Thursday November 25, 2021, 14:00

aula (refektář), 1. poschodí Malostranské nám. 25 118 00 Praha 1

Abstract

Graph convergence theory was born at the end of the twentieth cen- tury but its roots go back to much earlier, to the work of Szemeredi, Furstenberg and to statistical physics. The dense theory was developed by Lovász, Szegedy and others, while the sparse theory was worked on in many directions at the same time: aside from graph theorists, also by probabilists, group theorists and model theo- rists. I will talk about some surprising connections between graph limits, groups and Riemannian manifolds. In particular, we will discuss sofic groups, the structure of Ramanujan graphs and quantum unique ergodicity.

About the speaker

Miklós Abért studoval na Eötvös Loránd University v Budapešti, kde získal PhD v  roce 2002 (školitel Péter Pál Pálfy). Pak byl postdokem na CEU a na Univerzitě v  Chicagu, kde byl poté profesorem. Od roku 2011 je vědeckým pracovníkem Rényiho Institutu Maďarské akademie věd v Budapešti. Miklós Abért je významným odbor- níkem v teorii grup, zvláště v oblasti asymptotických vlastností, růstu a symbolické dynamiky a limitních struktur. Publikoval řadu článků ve významných časopisech (např. Annals of Mathematics). Za svou práci získal v r. 2010 Erdősovu a v r. 2002 Grünwaldovu cenu. Od roku 2015 je řešitelem ERC grantu. Je členem edičních rad několika mezinárodních časopisů (např. Combinatorica od r. 2010). V r. 2022 před- nese na Mezinárodním kongresu matematiků v Petrohradě zvanou přednášku. Jeho pražské kolokvium je věnováno limitním strukturám řídkých grafů vznikajícím v  kontextu grup.