116. Mathematical Colloquium

Alexander Schrijver

Universiteit van Amsterdam


ON THREE EASY (TO UNDERSTAND) GRAPH PROBLEMS

Thursday March 5, 2020, 11:15

aula (refektar), 1st floor MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1

About the speaker

Prof. Alexander Schrijver se narodil v roce 1948 v Amsterodamu, kde získal PhD v roce 1977, byl profesorem v Matematickém centru a v letech 1973—9 profesorem na Univerzitě v Tilburgu. Od roku 1990 je profesorem na Univerzitě v Amsterodamu a rovněž členem Centrum Wiskunde & Informatica (známém jako CWI)). Lex Schrijver je vynikajícím odborníkem v oblasti kombinatorické optimalizace, v kombinatorice, teorii grafů ale i v aplikacích, kde vypracoval jízdní řád pro nizozemské dráhy, což bylo oceněno cenou Franze Edelmana (2008). Lex Schrijver byl zvaným řečníkem na ICM v Berkeley (1986) a na ICM 1998 v Berlíně. Dvakrát získal Fulkersonovu cenu (v roce 1982 a v roce 2003), v roce 2003 získal také Dantzigovu cenu a v roce 2005 Spinozovu cenu, což je nejvýznamnější vědecké ocenění pro vědce v Nizozemí. Ve své zemi je Lex Schrijver členem Královské akademie a dále tří zahraničních akademií a je držitelem dvou čestných doktorátů (Waterloo a Budapešť).