Projects and grants

Selected projects and research activities, in which the members of Laboratory staff were taking part (since 1995):

Project Principal investigator/co-investigator Start-end year Funding provider
Effect of Sc on phase transformations in homogenised and cold-rolled Al–Er–Zr-based alloys Michal Leibner 2020 - 2022 GAUK
A study of thermal properties of the Al-based alloys with selected RE-addition characterized by differential scanning calorimetry Sebastien Zikmund 2019 - 2020 SFG MFF UK
Precipitation processes and recrystallization behavior in commercial hot rolling alloys AA7xxx serie with Sc,Zr addition Veronika Kodetová 2019 - 2020 GAUK
Direct and indirect influence of Sc and Zr on early precipitation stages in advanced lightweight structural Al alloys Martin Vlach 2017 - 2020 GA ČR
Precipitation processes and recrystallization in commercial hot-deformed Al-based alloys with Sc,Zr-addition Michal Leibner 2017 - 2018 SFG MFF UK
The effect of cold rolling on thermal response and microhardness during non-isothermal annealing in Al–Zn–Mg–Cu(–Sc–Zr)-based alloys Michal Leibner 2016 - 2017 SFG MFF UK
The effect of Sc and Zr on precipitation processes in Al–Zn–Mg–Cu based alloys Veronika Kodetová 2015 - 2016 SFG MFF UK
Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů z mechaniky Martin Vlach, Tomáš Kekule 2012 FRVŠ
Využití precipitace a rekrystalizace při přípravě Al slitin s požadovanými vlastnostmi Martin Vlach 2011 - 2013 GA ČR
Aplikace moderních měřicích a zobrazovacích metod ve fyzikálním praktiku Ivana Stulíková 2009 FRVŠ
Influence of Sc and Zr on decomposition of supersaturated solid solution of model Al-Mn- and commercial Al-Zn-Mg-Cu-based alloy Martin Vlach 2009 - 2010 AV ČR
Vliv způsobu přípravy na fázové transformace v nových konstrukčních materiálech Ivana Stulíková 2009 - 2010 MŠMT ČR
Inovace základních fyzikálních praktik Helena Valentová 2006 FRVŠ
Influence of minority solutes on plasticity of Mg-rare earth-base alloys Ivana Stulíková 2006 - 2008 GA ČR
Condensed Matter Physics – New Materials and Technologies Ivana Stulíková, Martin Vlach 2005 - 2011 MŠMT ČR
Effect of solid solution decomposition on structure and properties of Al-Mg-Sc-Zr alloys Ivana Stulíková 2004 - 2006 GA ČR
Influence of low melting metals Sn, Pb and Bi on fatigue properties in model Al alloys Ivana Stulíková 2003 - 2005 GA ČR
Legierungs- und Mikrostrukturoptimierung für hochkriechfeste Magnesiumlegierungen Ivana Stulíková 2002 - 2004 DFG
Study of the properties of model lead-free machinable Al-Cu-Mg alloys Ivana Stulíková 2000 - 2002 GA ČR
Influence of phase composition of Mg alloyed with rare earthes on the improvement of its utility properties at elevated temperatures Ivana Stulíková 1999 - 2001 GA ČR
Investigation of the properties of model lead-freee machinable aluminium alloys Ivana Stulíková 1997 - 1999 GA ČR
Magnesiumtechnologie Ivana Stulíková 1995 - 2001