Software Optimalizace

Software Optimalizace je souhrnný softwarový produkt sestávající z Předběžného Portálu PIP v normálním i krizovém režimu. Krizový režim obsahuje podproceduru, která shromáždí nabídky a poptávky aktérů za daný časový interval a navrhne jejich optimální realizaci na základě metod diskrétní optimalizace. Realizace je složitý výstup obsahující časový a finanční plán. Aktéři mohou části realizace odmítnout. V tom případě Optimalizace část fixuje a zbytek postupně modifikuje. Toto je zásadní pro hromadnou synchronizovanou realizaci nabídek a poptávek aktérů. Portál využívá i software Navigace, který je samostatným výsledkem.

Podrobný popis portálu

source.zip

README.md