Software Navigace

Software Navigace je navržen tak, aby pomáhal kupujícím najít spravedlivou cenu za nedostatkové komodity na trhu podle pokynů projektu CRISDIS.
Tyto pokyny jsou následující. Pro dané nedostatkové zboží G musí každý kupující uvést svou skutečnou potřebu G. Vzhledem k nárokům a celkové nabídce poskytnuté prodávajícími jsou práva nákupu spravedlivě rozděleny mezi kupující. Tato práva mohou být buď prodána, nebo použita k nákupu položek zboží (za peníze). Software Navigace doporučí nakupujícím cenu za G a stejnou cenu za práva nákupu. Jednotlivým nakupujícím doporučí množství zboží G, které nakoupit, a množství práv, které nakoupit nebo prodat.
Uživatel může zvolit dva různé algoritmy: algoritmus strojového učení, který je spolehlivější, ale jeho spuštění je časově náročnější, a polynomiální algoritmus podobný tomu, který je popsán v (Aneta Jedličková, Martin Loebl, David Sychrovský, 2021 [arxiv]), aproximující rovnovážnou cenu za předpokladu, že cena práva je rovna ceně zboží.

Zdrojové kódy na github

Ukázka fungování aplikace s testovacími daty 

README.md

src.zip

test.json