Webový portál SociálníDialog.cz

Informační portál SociálníDialog.cz je společným projektem Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČMKOS, ASO a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

více zpráv...

Informační portál Vysokoškolského odborového svazu

Informarční portál Odbory-online

Pro všechny odboráře byl otevřen nový informační portál ODBORY-ONLINE.

více zpráv...Informace pro členy

Právní pomoc členům
Právní pomoc je členům odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů poskytnuta zdarma na základě doložení členství v odborovém svazu.

V případě problému se zaměstnavatelem můžete navštívit nejbližší středisko regionálního právního poradenství ČMKOS

Úrazové pojištění členům
Členové ZO VOS jsou pojištěni u Kooperativy, pojišťovny a.s. pro případ tělesných poškození nebo smrti následkem úrazů, ke kterým dojde při dobrovolné a bezplatné činnosti zajišťované základními organizacemi nebo VOS.

Kopie smlouvy je k nahlédnutí u předsedy ZO.

Svazová inspektorka BOZP
VOS zaměstnává na částečný vedlejší úvazek odbornou pracovnici Bc. Helenu Bartákovou jako svazovou inspektorku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státní dotace na výkon péče o BOZP. To umožňuje VOS plnit zákonnou roli společenské kontroly dodržování příslušných norem a zároveň školit dobrovolné inspektory ZO, případně i zaměstnance ve zvýšené míře vystavené rizikům poškození zdraví.

Kontakt na inspektorku BOZP a další materiály k BOZP.

Evropská ústava
Všichni zájemci naleznou na stránkách www.euroskop.cz v sekci Materiály a dokumenty text Evropské ústavy a další informace týkající se našeho členství v EU.

Seznam dokument

rpp2010.pdf
Střediska regionálního právního poradenství