Úvod

Fakultní odborová organizace jako součást Vysokoškolského odborového svazu (VOS) je dobrovolným sdružením zejména pracovníků a bývalých zaměstnanců Matematicko-fyzikální fakulty a to bez rozdílu profese, politické příslušnosti, národnosti, státní příslušnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

Vysokoškolský odborový svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů.

Naším posláním je mimo jiné ...

  • ... Vytvářet důstojné životní podmínky pro pracovníky vysokých škol tím, že jejich práce bude odměňována podle jejího významu pro intelektuální a morální rozvoj společnosti
  • ... Vytvářet rovné příležitosti pro pracovníky vysokých škol tím, že budou odměňováni podle svého přínosu k výkonu svého pracoviště
  • ... Dbát na dodržování zákonných práv zaměstnanců vysokých škol v oblasti zaměstnanecko-právní, sociální a v ochraně zdraví při práci
  • ... Podle svých finančních možností se podílet na sociálním a kulturním programu pro své členy.

     

Webový portál SociálníDialog.cz

 

Informační portál SociálníDialog.cz je společným projektem Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČMKOS, ASO a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

více zpráv...

Informační portál Vysokoškolského odborového svazu

Informační portál Odbory-online

 

Pro všechny odboráře byl otevřen nový informační portál ODBORY-ONLINE.

více zpráv...

 

Základní odborová organizace
Vysokoškolského odborového svazu
při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy

VOS | ČMKOS | MFF UK | UK