Webový portál SociálníDialog.cz

Informační portál SociálníDialog.cz je společným projektem Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČMKOS, ASO a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

více zpráv...

Informační portál Vysokoškolského odborového svazu

Informarční portál Odbory-online

Pro všechny odboráře byl otevřen nový informační portál ODBORY-ONLINE.

více zpráv...Staňte se členem ZO

Vedle pasivity členů naší odborové organizace nás nejvíce trápí špatná věková struktura členů. Většina našich členů je starší než 45 let a nemáme prakticky žádné nové členy mladší 35 let. Také ženy jsou poměrně slabě zastoupeny.

V naší fakultní odborové organizaci rádi uvítáme všechny nové zájemce o členství a aktivní práci, zejména z řad nejmladších pracovnic a pracovníků fakulty.

Stávající členské příspěvky ve výši 40 Kč/měsíc budou po dohodě s Vámi automaticky strhávány mzdovým oddělením z vaší výplaty. Předpokládáme, že jsou minimální zátěží pro většinu zaměstnaců. Navíc od r. 2004 je lze uplatnit pro snížení základu daně z příjmu FO.

Všechny zájemce prosíme, aby kontaktovali předsedu výboru (L.Přecha). Sepíše s Vámi přihlášku a souhlas se strháváním členských příspěvků pro mzdové oddělení (Pokud si nepřejete, aby vaše příspěvky strhával zaměstnavatel, je možné je zaplatit jednorázově za celý rok do pokladny ZO). Prosíme, abyste také prostudovali stanovy VOS v příslušné sekci těchto stránek - najdete v nich informace o právech a povinnostech členů VOS.