Cena Jirky Matouška

Jirka Matoušek, přední světový odborník v diskrétní matematice a informatice, profesor katedry aplikované matematiky a dlouholetý vedoucí doktorandského semináře nás předčasně opustil na jaře 2015. Na jeho památku zakládáme novou cenu pro doktorandy a magisterké studenty. Cenu uděluje vedoucí KAM vždy na začátku roku (první cena je udělena na začátku 2016) doktorandům a magisterským studentům KAM a IÚ UK, kterým se podařil v uplynulém roce výjimečný originální výsledek, který musí být v době udílení ceny připravený k publikaci. Příjemce ceny vybírá výbor, který jmenuje vedoucí KAM. Počáteční výbor ceny tvoří Helena Nyklová, Jarik Nešetřil a Martin Loebl.

Cena za rok 2023

(Protokol 2023)

Cena za rok 2022

(Protokol 2022)

Cena za rok 2021

(Protokol 2021)

Cena za rok 2020

(Protokol 2020)

Cena za rok 2019

(Protokol 2019)

Cena za rok 2018

(Protokol 2018)

Cena za rok 2017

(Protokol 2017)

Cena za rok 2016

Cena za rok 2015