Témata studentských projektů, bakalářských a diplomových prací

Písemnou přihlášku obsahující Vaše jméno, ročník, obor, jméno vedoucího a název tématu odevzdejte na sekretariátě katedry aplikované matematiky na Malé Straně (paní Petra Příhodová, místnost 222) do termínu stanoveného harmonogramem aktuálního akademického roku. Před podáním přihlášky je nezbytně nutné konzultovat obsah diplomové práce s jejím zadavatelem.

Zde jsou některá témata diplomových prací nabízených pracovníky KAM. Další témata najdete v informačním systému, pokud se přihlásíte a zvolíte nezadané práce. Další možností je sejít se přímo s člověkem, u kterého byste chtěli dělat diplomovou práci a domluvit se s ním na nějakém tématu.