Zahraniční studium


Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmu+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

Bylo vyhlášeno podzimní (doplňující) kolo konkurzů pro studijní pobyty v letním semestru 2016/2017. Potvrzené přihlášky do konkurzu je třeba odevzdat do 14. 10. 2016. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Pro zájemce o Praktické stáže v akademickém roce 2016/2017: do 20. 5. 2016 je nutné kontaktovat fakultního koordinátora programu Erasmus+ O. Pangráce a následně dodat podrobnější informace ke stáži. Výběr studentů proběhne na přelomu května a června. Je třeba, aby se přihlásili i ti studenti, kteří již dříve zájem projevili a stáž je v přípravě.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

titulek
Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Přihlášky na praktické stáže do 20. 5. 2016
  • Vyhlášeny konkurzy pro studijní pobyty v akademickém roce 2016/2017

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Výměnné pobyty Kanada McGill University, Université de Montréal Podání přihlášky 7. 11. 2016 15. 11. 2016 Kompletní žádosti prosím doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení (v AJ – životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti). Na Uni de Montréal – dokumenty ve francouzštině, dop. dopis v AJ, výpis v ČJ.
Výměnné pobyty USA – Kansas State University, State University of New York at New Paltz, University of New Orleans, University of Oregon Podání přihlášky 7. 11. 2016 15. 11. 2016 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Studijní stipendia GFPS na vybranou německou školu Podání přihlášky   31. 10. 2016 Další informaceformulář žádosti.
GAUK – nové projekty Podání žádosti 15. 11. 2016 24. 11. 2016 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 16. 1. 2017 23. 1. 2017 Žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání ZZ 29. 3. 2017 6. 4. 2017 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2016.
Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě Kolín nad Rýnem v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2017 Podání přihlášek 13. 11. 2016 20. 11. 2016 Uchazeči předloží na OVZS vyplněný pracovní program, stukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině.
Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě Hamburk v rámci meziuniverzitní spolupráce 2017 Podání přihlášek 8. 12. 2016 15. 12. 2016 Uchazeči předloží na OVZS vyplněný pracovní program, stukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině.
Akademická mobilita 2017 v rámci meziuniverzitních dohod – krátkodobé pobyty Podání pracovního programu 1. 11. 2016 15. 11. 2016 Pracovní programy ve trojím vyhotovení spolu se zvacím dopisem vědeckého partnera na straně přijímající univerzity předkládejte na OVZS.
Fond mobility Podání žádostí 10. 10. 2016 17. 10. 2016 Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem na formuláři správce zdroje.
Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv pro akademický rok 2017/2018 – rozpis kvót Podání přihlášek Dle jednotlivých zemí   Zájemci předloží ve dvou vyhotoveních: přihlášku potvrzenou fakultou, studijní záměr a studijní průměr.
Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk v letním semestru 2016/2017 Podání přihlášek 3. 10. 2016 10. 10. 2016 Bližší informace k žádosti najdete v „příloze“.

© 2013–2016 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.