Dolomity a Drávská stezka 2001

Původní plány na cyklistickou dovolenou musím tento rok pozměnit. Nakonec se začátkem června vydávám se svou oblíbenou CK Trip na výpravu do Dolomit.

Den první - od jezera Misurina do Silianu

S ránem se náš autobus blíží k Rakousko - Italské hranici a my s napětím čekáme, jaké počasí ráno přinese. A hurá, ranní mlha se rozpouští a sluníčko nádherně osvětluje okolní horské štíty.

Sluníčko nádherně osvětluje okolní horské štíty.

V takovém počasí se obtížně odolává možnosti vyšlápnout si na kopec Monte Piana a pořádně se rozhlédnout - výhledy stojí za to, stejně tak jako stoupání, které je k jejich shlédnutí třeba zdolat.

První výhled z Monte Piana

Přestože se na vršku nacházejí i další zajímavosti, jako jsou zákopy z první světové války a dělo z produkce firmy Škodawerke Pilsen, já se kochám především okolní scenérií.

Druhý výhled z Monte Piana

Cestou dolů jsem poprvé na svých cyklistických dovolených píchnul. To mi ovšem nijak neubralo na potěšení z tohoto výhledu od jezera Misurina.

Výhled od jezera Misurina

Pokračujeme do Cortiny a potom po tělese zrušené železnice, která vede taktéž velmi hezkými, leč fotoaparátem obtížně zachytitelnými úseky a dále potom po cyklostezce do Silianu, kde nás čeká nocleh.

Den druhý - podél Drávy

Ráno vyjíždíme ze Silianu a míjíme hrad, vytvářející zde malebnou kulisu naší cesty.

Frad nad Drávou

Jedeme podle Drávy, která je tu ještě jen divokou horskou říčkou.

Dráva

Brzy nám ale pohodová cyklostezka podél řeky přestává stačit a vydáváme se na úbočí okolních hor po cestách horských sedláků. Výhledy, které tato cesta nabízí, stojí za trochu toho stoupání navíc.

Výhled z cesty horských sedláků

Nakonec ale trochu zabloudíme a raději se pokorně vracíme zpátky k Drávě, podél níž spořádaně pokračujeme až k místu našeho dnešního noclehu, kterým je relativně luxusní penzion u golfového hřiště nedaleko městečka Berg.

Den třetí - přes Weissensee k Millstätter See

Počasí dnes už není zdaleka tak ideální, jako bylo první den. My ale přesto volíme místo další pohodové cesty podél Drávy stoupání k jezeru Weissensee. Jezero překonáváme na palubě motorové lodi, ze které vystupujeme na zastávce Dolomitenblick - o to, abychom naposledy zahlédli Dolomity, se ale ani nepokoušíme, jsme vděční za to, že zrovna neprší.

Od Weissensee nás čeká 40 km víceméně pořád z kopce, zastavit nás může jen hezký kout s vodopádem hned u cesty.

Zákoutí s vodopádem

Přes Spittal, kde si děláme zastávku, míříme již přímo na břeh Millstätter See do Seeboden, kde nás čeká ubytování hezky v suchu.

Den čtvrtý - po březích Millstätter See

Čeká nás už jen krátká projížďka - nejdřív vzhůru do svahů nad jezerem, potom po vrstevnici podél jezera, zase dolů k vodě a zpátky k penzionu.

Zachmuřené počasí nad Millstätter See

U penzionu už zbývá jen naložit kola a vydat se zpátky vstříc všedním dnům.

Domácí stránka
Domácí stránka
Fotky z cest
Fotky z cest

4. února 2002, Pavel Zakouřil