Hlavičkové papíry

Instrukce k použití hlavičkového papíru

Pro každé pracoviště jsou vytvořeny šablony ve dvou variantách:

 • Šablony pro předtištěné hlavičkové papíry: šablony neobsahují logo. Jsou určeny pro potisk papírů s předtištěnou barevnou oficiální hlavičkou. Tyto papíry obdrží každé pracoviště.
 • Šablony pro tisk hlavičky vlastními prostředky: šablony obsahují černobílou verzi loga. Jsou určeny pro potisk čistých papírů.

Každá varianta je v české a anglické verzi a ve formátu .dotx a .rtf.

Šablony .dotx

Pro každé pracoviště je vytvořena šablona ve verzi pro Microsoft Word. Pro nižší verze programu MS Word jsou připraveny soubory ve formátu .rtf.

Soubor ve formátu .rtf

Pro každé pracoviště je jako varianta k šabloně připraven soubor ve formátu .rtf,
který je obsahově stejný jako šablona.

Soubor ve formátu .rtf nelze otevřít jako šablonu. Je třeba
otevřít soubor .rtf a uložit ho pod jiným jménem buď jako .doc nebo .rtf.

Příklad použití souborů .rtf při práci s MS Word:

 • Otevřete svůj soubor .rtf (např. pro pracoviště 728 soubor mff728cz.rtf)
 • IHNED použijte příkaz programu MS Word Uložit jako…
  • zvolte správný adresář pro uložení
  • zadejte jméno např. dopis1
  • zvolte typ souboru (např. .doc)
 • Dál už pracujte jen s takto uloženým souborem (v tomto případě dopis1.doc).

V případě, že vám ani jeden z uvedených formátů nevyhovuje, lze použít pro potisk hlavičkových papírů vlastní prostředky, ale pouze za dodržení podmínek stanovených autorem hlavičkových papírů, viz Předepsaná úprava.

Stručný popis šablony .dotx a souboru .rtf

Pole k vyplnění adresy je realizováno jako tabulka. Prostor pro tělo dopisu je ohraničen pouze nastavením okrajů stránky. V zápatí jsou uvedeny údaje o pracovišti (název, adresa, telefon, fax, e-mail) v požadované pozici na stránce.

Pokud se Vám po kliknutí na příslušný odkaz automaticky neotevře program pro práci s uvedenými formáty, obraťte se laskavě na správce sítě na svém pracovišti (jedná se pravděpodobně o chybné nastavení Vašeho operačního systému).

Bližší informace o použití připravených podkladů lze získat na adrese www@mff.cuni.cz.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.