WebMailer – stručná kuchařka

Sestavili: 25. 1. 2005, odd. 728 – PSíK (Petr Vlášek, Václav Mrázek)
Změnil: 21. 2. 2017, odd. 728 – PSíK (Jan Tomek)

Připomínky a náměty k WebMaileru posílejte na mailovou adresu správce WebMaileru (fis-adm@dekanat.mff.cuni.cz)

V této stručné kuchařce jsou uvedeny jen základní možnosti. Další možnosti jsou na jednotlivých stránkách WebMaileru nebo v jeho helpu.

Přehled změn ve WebMaileru a v kuchařce (květen 2006):

 • v průběhu roku 2005 byly do WebMaileru doplněny sestavy pro výzkumné záměry. Stručnou kuchařku doplňujeme dodatečně.
 • od začátku r. 2006 byla vedením fakulty změněna metodika rozpočtu a sledování nákladů. V důsledku toho musel být upraven i WebMailer. Stručný popis změn od r. 2006 je uveden ve zvláštní kapitole
 • z kuchařky byly odstraněny odkazy na ReportMailer

Obsah

Přístup k WebMaileru:

WebMailer je přístupný z naší domácí stránky: http://www.mff.cuni.cz/ >>> Vnitřní záležitosti >>> Informační systémy >>> iFIS*WebMailer.

Kategorie uživatelů WebMaileru a jejich sestavy:

Jsou 3 kategorie uživatelů: hospodář, řešitel, inventurník. Kategorie mají k dispozici sestavy uvedené v následujícím přehledu.

Řešitel – řešitelé všech úkolů (akcí, zakázek) s výjimkou akce PROVOZ
 • sestavy do r. 2005
  • Čerpání zdrojů do r. 2005
  • Náběhy na akce
  • Neuhrazené pohledávky
  • Zaúčtované položky
  • Speciální sestavy:
   • Výkaz hospodaření GA ČR do r. 2005
   • Vyúčtování projektu GA ČR do r. 2005
   • Výkaz hospodaření VZ do r. 2005
   • Vyúčtování VZ do r. 2005
 • sestavy od r. 2006
  • Čerpání rozpočtu od r. 2006
  • Náběhy na akce
  • Neuhrazené pohledávky
  • Zaúčtované položky
  • Speciální sestavy:
   • Výkaz hospodaření GA ČR od r. 2006
   • Vyúčtování projektu GA ČR od r. 2006
   • Výkaz hospodaření VZ od r. 2006
   • Vyúčtování VZ od r. 2006
Hospodář – hospodář nákladového střediska (NS) – má na starost akci PROVOZ
 • sestavy do r. 2005
  • Čerpání zdrojů NS do r. 2005
  • Náběhy na akce NS
  • Neuhrazené pohledávky NS
  • Zaúčtované položky NS
 • sestavy od r. 2006
  • Čerpání rozpočtu NS od r. 2006
  • Náběhy na akce NS
  • Neuhrazené pohledávky NS
  • Zaúčtované položky NS
Inventurník – pracovník, který má za úkol správu majetku na nákladovém středisku
 • Přehled majetku
 • Přehled změn majetku od – do

Stručný komentář k sestavám:

 • hospodáři i řešitelé mají k dispozici 4 stejné základní sestavy. Pro hospodáře je v jejich názvu na konci uvedena zkratka NS (nákladové středisko)
 • řešitelé mají navíc 2 speciální sestavy pro GA ČR a 2 speciální sestavy pro výzkumné záměry. Může je použít řešitel libovolného úkolu, pokud mu bude jejich forma vyhovovat.
 • zde jsou uvedeny rozdíly v sestavách „do r. 2005“ a „od r. 2006“

Zadávání parametrů – úvodní stránka WebMaileru:

Je stejná pro všechny 3 kategorie uživatelů. Uživatel zadává položky v levé části stránky. Názvy sestav se nabídnou podle toho, jakou zvolí uživatel kategorii.

e-mail
vyplňte svoji mailovou adresu tak jak je nastavena ve FISu u Vašeho jména. To je adresa, na kterou Vám dosud byly posílány výstupy z ReportMaileru.
Posílat výsledky v kopii
pro hospodáře: nemá význam, nechat prázdné
pro řešitele a inventurníky: zaškrtne-li uživatel políčko a má-li u svého jména ve FISu vyplněno víc mailových adres, budou výsledky zaslány na všechny uvedené adresy
Sestavy pro
zvolte svoji kategorii
Seznam sestav (je umístěn pod položkou „Sestavy pro“)
kliknutím zvolte požadovanou sestavu

Po volbě ze seznamu sestav se objeví další stránka pro zadávání parametrů zvolené sestavy.

Sestava Čerpání zdrojů do r. 2005 – pro řešitele:

Sestava obsahuje celkový stav čerpání rozpočtu ke konci zvoleného období. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období
volba požadovaného období ze seznamu
Zvolená data
volba požadovaného druhu dat ze seznamu (obvykle Zaúčtovaná)

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Náběhy na akce (předběžné) – pro řešitele:

Sestava obsahuje položkový přehled o průběhu čerpání ve zvoleném období od – do.

Sestava Zaúčtované položky – pro řešitele:

Sestava obsahuje položkový přehled o průběhu čerpání ve zvoleném období.

Pro obě sestavy je vyplňování stejné.Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období od
volba požadovaného období ze seznamu
Období do
volba požadovaného období ze seznamu

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Neuhrazené pohledávky – pro řešitele:

Sestava obsahuje přehled o neuhrazených pohledávkách (k dnešnímu dni). Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Výkaz hospodaření GA ČR do r. 2005 – pro řešitele:

Sestava obsahuje celkový stav hospodaření ke konci zvoleného období. Výkaz je navržen podle pravidel GA ČR, ale je možno ho použít pro libovolnou akci. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období
volba požadovaného období ze seznamu
Registrační číslo
pro řešitele úkolů GA ČR: číslo přidělené grantovou agenturou
pro ostatní: libovolný textový řetězec, číslo se vytiskne v nadpisu sestavy

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Vyúčtování projektu GA ČR do r. 2005 – pro řešitele:

Sestava obsahuje položkový přehled o průběhu čerpání ve zvoleném období od – do. Vyúčtování je navrženo podle pravidel GA ČR, ale je možno ho použít pro libovolnou akci. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období od
volba požadovaného období ze seznamu
Období do
volba požadovaného období ze seznamu

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Výkaz hospodaření VZ do r. 2005 – pro řešitele:

Sestava obsahuje celkový stav hospodaření ke konci zvoleného období. Výkaz je navržen podle pravidel pro výzkumné záměry, ale je možno ho použít pro libovolnou akci. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období
volba požadovaného období ze seznamu
Výkaz za rok
požadovaný rok, ale možno vyplnit libovolný textový řetězec. WebMailer ho používá jen pro tisk výstupní sestavy (není to parametr pro výběr dat)
Kód výzkumného záměru
 • pro řešitele výzkumných záměrů: číslo přidělené agenturou VZ
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, číslo se vytiskne v nadpisu sestavy
Název výzkumného záměru
 • pro řešitele výzkumných záměrů: název přidělený agenturou VZ
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, vytiskne se v nadpisu sestavy

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Vyúčtování VZ do r. 2005 – pro řešitele:

Sestava obsahuje položkový přehled o průběhu čerpání ve zvoleném období. Výkaz je navržen podle pravidel pro výzkumné záměry, ale je možno ho použít pro libovolnou akci. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období od
volba požadovaného období ze seznamu
Období do
volba požadovaného období ze seznamu
Výkaz za rok
požadovaný rok, ale možno vyplnit libovolný textový řetězec. WebMailer ho používá jen pro tisk výstupní sestavy (není to parametr pro výběr dat)
Kód výzkumného záměru
 • pro řešitele výzkumných záměrů: číslo přidělené agenturou VZ
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, číslo se vytiskne v nadpisu sestavy
Název výzkumného záměru
 • pro řešitele výzkumných záměrů: název přidělený agenturou VZ
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, vytiskne se v nadpisu sestavy

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Čerpání rozpočtu od r. 2006 – pro řešitele:

Sestava obsahuje celkový stav čerpání rozpočtu ke konci zvoleného období. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Rozpočet
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem rozpočtů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Zvolená data
volba požadovaného druhu dat ze seznamu (obvykle Zaúčtovaná)

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Výkaz hospodaření GAČR od r. 2006 – pro řešitele:

Sestava obsahuje celkový stav hospodaření ke konci zvoleného období. Výkaz je navržen podle pravidel GAČR, ale je možno ho použít pro libovolnou akci. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Rozpočet
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem rozpočtů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Zvolená data
volba požadovaného druhu dat ze seznamu (obvykle Zaúčtovaná)
Registrační číslo
 • pro řešitele úkolů GA ČR: číslo přidělené grantovou agenturou
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, číslo se vytiskne v nadpisu sestavy

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Vyúčtování projektu GAČR od r. 2006 – pro řešitele:

Sestava obsahuje položkový přehled o průběhu čerpání ve zvoleném období. Výkaz je navržen podle pravidel pro pravidel GA ČR, ale je možno ho použít pro libovolnou akci. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Rozpočet
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem rozpočtů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období od
volba požadovaného období ze seznamu
Období do
volba požadovaného období ze seznamu
Registrační číslo
 • pro řešitele úkolů GA ČR: číslo přidělené grantovou agenturou
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, číslo se vytiskne v nadpisu sestavy

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Výkaz hospodaření VZ od r. 2006 – pro řešitele:

Sestava obsahuje celkový stav hospodaření ke konci zvoleného období. Výkaz je navržen podle pravidel pro výzkumné záměry, ale je možno ho použít pro libovolnou akci. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Rozpočet
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem rozpočtů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Zvolená data
volba požadovaného druhu dat ze seznamu (obvykle Zaúčtovaná)
Výkaz za rok
požadovaný rok, ale možno vyplnit libovolný textový řetězec. WebMailer ho používá jen pro tisk výstupní sestavy (není to parametr pro výběr dat)
Kód výzkumného záměru
 • pro řešitele výzkumných záměrů: číslo přidělené agenturou VZ
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, číslo se vytiskne v nadpisu sestavy
Název výzkumného záměru
 • pro řešitele výzkumných záměrů: název přidělený agenturou VZ
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, vytiskne se v nadpisu sestavy

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Vyúčtování VZ od r. 2006 – pro řešitele:

Sestava obsahuje položkový přehled o průběhu čerpání ve zvoleném období. Výkaz je navržen podle pravidel pro výzkumné záměry, ale je možno ho použít pro libovolnou akci. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Akce
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem všech úkolů řešitele. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Rozpočet
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem rozpočtů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období od
volba požadovaného období ze seznamu
Období do
volba požadovaného období ze seznamu
Kód výzkumného záměru
 • pro řešitele výzkumných záměrů: číslo přidělené agenturou VZ
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, číslo se vytiskne v nadpisu sestavy
Název výzkumného záměru
 • pro řešitele výzkumných záměrů: název přidělený agenturou VZ
 • pro ostatní: libovolný textový řetězec, vytiskne se v nadpisu sestavy

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Čerpání zdrojů NS do r. 2005 – pro hospodáře:

Sestava obsahuje celkový stav čerpání rozpočtu ke konci zvoleného období. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Nákladové středisko
volba požadovaného nákladového střediska ze seznamu
Načíst podřízená střediska
položka má význam jen pro hospodáře sekce
je-li zvoleno „Ano“, budou do čerpání zahrnuta i podřízená střediska sekce
Zobrazit i podřízená střediska
položka má význam jen pro hospodáře sekce
je-li zvoleno „Ano“, bude na výstupu zobrazena sekce i všechna podřízená střediska
Typ akce
volba požadovaného typu akce ze seznamu (pro akci PROVOZ zvolte 1 – Příspěvek, výnosy)
Akce
možná zadání:
jen akce PROVOZ:
uživatel vyplní znaky PROVOZ%. Musí mít zvolený typ akce 1 – Příspěvek, výnosy
všechny akce nákladového střediska:
uživatel ponechá předvyplněný znak %. Výstupem budou všechny akce nákladového střediska pro zvolený typ akce
výběr určité akce:
hospodář může použít vyhledávací kritérium (viz poznámka označená znaky *) dole na stránce WebMaileru). Ponechá-li znak %, nabídnou se všechny akce ve FISu. Vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem úkolů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Období
volba požadovaného období ze seznamu
Zvolená data
volba požadovaného druhu dat ze seznamu (obvykle Zaúčtovaná)

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Čerpání rozpočtu NS od r. 2006 – pro hospodáře:

Sestava obsahuje celkový stav čerpání rozpočtu ke konci zvoleného období. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Nákladové středisko
volba požadovaného nákladového střediska ze seznamu
S podřízenými středisky
položka má význam jen pro hospodáře sekce
je-li zvoleno „Ano“, budou do čerpání zahrnuta i podřízená střediska sekce
Rozpočet
vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem rozpočtů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.
Typ akce
doplní se automaticky podle zvoleného rozpočtu
Akce
doplní se automaticky podle zvoleného rozpočtu
Zvolená data
volba požadovaného druhu dat ze seznamu (obvykle Zaúčtovaná)

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Náběhy na akce (předběžné) NS – pro hospodáře:

Sestava obsahuje položkový přehled o průběhu čerpání ve zvoleném období od – do.

Sestava Zaúčtované položky NS – pro hospodáře:

Sestava obsahuje položkový přehled o průběhu čerpání ve zvoleném období.

Pro obě sestavy je vyplňování stejné. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Nákladové středisko
volba požadovaného nákladového střediska ze seznamu
Typ akce
volba požadovaného typu akce ze seznamu
pro akci PROVOZ: zvolte 1 – Příspěvek, výnosy
pro všechny akce nákladového střediska: ponechte předvyplněný znak %
pro vybraný typ akce: zvolte požadovaný typ akce
Akce
možná zadání:
jen akce PROVOZ:
uživatel vyplní znaky PROVOZ%. Musí být zvolený typ akce 1 – Příspěvek, výnosy.
všechny akce nákladového střediska:
uživatel ponechá předvyplněný znak %. Výstupem budou všechny akce nákladového střediska pro zvolený typ akce
výběr určité akce:
hospodář může použít vyhledávací kritérium (viz poznámka označená znaky *) dole na stránce WebMaileru). Ponechá-li znak %, nabídnou se všechny akce ve FISu.
Vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem úkolů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.

Poznámka: ponechá-li hospodář v položkách Typ akce a v Akce předvyplněné znaky %, znamená to, že na výstupu budou všechny akce nákladového střediska (včetně PROVOZ)

Období od
volba požadovaného období ze seznamu
Období do
volba požadovaného období ze seznamu

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Neuhrazené pohledávky NS – pro hospodáře:

Sestava obsahuje přehled o neuhrazených pohledávkách (k dnešnímu dni). Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Nákladové středisko
volba požadovaného nákladového střediska ze seznamu
Typ akce
volba požadovaného typu akce ze seznamu
pro akci PROVOZ: zvolte 1 – Příspěvek, výnosy
pro všechny akce nákladového střediska: ponechte předvyplněný znak %
pro vybraný typ akce: zvolte požadovaný typ akce
Akce
možná zadání:
jen akce PROVOZ:
uživatel vyplní znaky PROVOZ%. Musí být zvolený typ akce 1 – Příspěvek, výnosy
všechny akce nákladového střediska:
uživatel ponechá předvyplněný znak %. Výstupem budou všechny akce nákladového střediska pro zvolený typ akce
výběr určité akce:
hospodář může použít vyhledávací kritérium (viz poznámka označená znaky *) dole na stránce WebMaileru). Ponechá-li znak %, nabídnou se všechny akce ve FISu.
Vpravo od položky je obdélníček s modrými řádky (Hledej). Stiskem myši na tomto obdélníčku se otevře okno se seznamem úkolů. Stiskem myši na úkolu ho vyberete.

Poznámka: ponechá-li hospodář v položkách Typ akce a v Akce předvyplněné znaky %, znamená to, že na výstupu budou všechny akce nákladového střediska (včetně PROVOZ)

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Přehled majetku – pro inventurníky:

Sestava obsahuje přehled majetku k dnešnímu dni. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Nákladové středisko
volba požadovaného nákladového střediska ze seznamu
S podřízenými
položka má význam jen pro hospodáře sekce
je-li zvoleno „Ano“, budou do čerpání zahrnuta i podřízená střediska sekce
Druh majetku
volba požadovaného druhu majetku ze seznamu
Seskupení dle
volba požadovaného seskupení ze seznamu

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Sestava Přehled majetku od – do – pro inventurníky:

Sestava obsahuje přehled změn majetku od data do data. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Nákladové středisko
volba požadovaného nákladového střediska ze seznamu
S podřízenými
položka má význam jen pro hospodáře sekce
je-li zvoleno „Ano“, budou do čerpání zahrnuta i podřízená střediska sekce
Druh majetku
volba požadovaného druhu majetku ze seznamu
Seskupení dle
volba požadovaného seskupení ze seznamu
Datum od
je možné vyplnit přímo datum ve tvaru dd.mm.rrrr nebo použít kalendář, který je vpravo od položky
Datum do
je možné vyplnit přímo datum ve tvaru dd.mm.rrrr nebo použít kalendář, který je vpravo od položky

Po stisknutí tlačítka Potvrdit se zobrazí závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem „Parametry požadavku“.

Závěrečná stránka zadávání sestav s nadpisem Parametry požadavku:

Je stejná pro všechny sestavy. Uživatel vyplňuje položky v pravé části obrazovky.

Označení sestavy
obsahuje předvyplněný text s názvem sestavy. Text je možno změnit nebo doplnit. Objeví se v nadpisu sestavy.
Opakovat
je předvyplněno „Neopakovat“. Změnou položky je možno naplánovat zadaný požadavek pro opakování ve zvoleném intervalu.
Formát
je předvyplněno HTML. To je nejvhodnější pro běžné používání. Pro speciální účely je možno zvolit ASCII nebo Excel.

Pro informaci uživatele je pod těmito položkami pro kontrolu uvedena mailová adresa, na kterou WebMailer pošle sestavu. Je to adresa, kterou jste zadali na úvodní obrazovce.

Po stisknutí tlačítka Zápis se objeví závěrečná stránka, na které je pouze sdělení „Operace provedena v pořádku“. Znamená to, že WebMailer pošle sestavu. Můžete WebMailer uzavřít nebo se pomocí aktualizace stránky web prohlížeče vrátit na úvodní obrazovku WebMaileru.

Užitečné rady

Obecně

 • součástí WebMaileru je podrobná nápověda. Je dynamická a ke každé stránce obsahuje všechny potřebné detaily
 • tato kuchařka si nečiní žádný nárok nápovědu nahrazovat. Je jen základní pomůckou pro začátek používání
 • každá stránka WebMaileru má záhlaví, kde si lze přečíst užitečné informace

E-mail (identifikace uživatele)

 • uživatel musí na úvodní stránce WebMaileru vyplnit takovou adresu, která je ve FISu. Nezná-li ji, obrátí se na hospodářské oddělení (pí. Podolskou) a adresu zjistí. Bez vyplnění správné adresy WebMailer uživatele dál než na úvodní stránku nepustí
 • WebMailer pracuje s adresou jako se znakovým řetězcem. To znamená, že např. jedna (neviditelná) mezera na konci při zadávání způsobí, že WebMailer adresu vyhodnotí jako špatnou
 • uživatel by se pro kontrolu měl na závěrečné stránce WebMaileru podívat jaká je „E-mail adresa příjemce“ a na této adrese hledat výstupy
 • pro řešitele: u každé akce je ve FISu uveden jen jeden řešitel. Má-li výstup dostávat ještě další pracovník, je nutno k řešiteli do číselníku osob ve FISu doplnit jeho mailovou adresu (viz „Posílat výsledky v kopii“)

Posílat výsledky v kopii

 • pro hospodáře: položka nemá význam. WebMailer posílá výstupy výhradně jen hospodářům. To znamená, že pokud chce hospodář, aby výsledky nákladového střediska viděl ještě další pracovník, musí být tento pracovník zaveden ve FISu jako další hospodář střediska
 • pro řešitele a inventurníky: podle e-mailu (identifikace uživatele) zjistí WebMailer ve FISu v číselníku osob další mailové adresy, které jsou uvedeny u identifikovaného uživatele. Je-li na úvodní stránce zaškrtnuta tato položka a je-li adres víc než jedna, pošle WebMailer výstupy na všechny další adresy
 • uživatel by se pro kontrolu měl na závěrečné stránce WebMaileru podívat jaká je adresa v položce „Kopie“

Rozdíly mezi sestavami pro řešitele a hospodáře

 • názvy základních sestav se liší pouze tím, že sestavy pro hospodáře mají v názvu na konci znaky NS (tj. nákladové středisko). Příklad: „Čerpání zdrojů“ a „Čerpání zdrojů NS“
 • formálně a obsahově jsou sestavy s názvem „bez NS“ a „s NS“ naprosto stejné pro řešitele i pro hospodáře

Princip zadávání parametrů

 • princip je stejný pro hospodáře, řešitele i inventurníky
 • požadavky se zadávají na třech stránkách. Na úvodní stránce WebMaileru (společné základní položky), na stránce zvolené sestavy (položky specifické pro sestavu) a na závěrečné stránce (položky tiskový název, opakováníformát)
 • je-li u různých sestav název položky stejný (např. „Akce“), je způsob zadávání položky naprosto stejný bez ohledu na to, v jaké sestavě se položka zadává

Výstupy

 • WebMailer posílá výstupy mailem. Mail má vždy 2 přílohy: sestava (ve zvoleném výstupním formátu) a pozadavky.htm
 • příloha sestava.... obsahuje požadované výsledky (ve zvoleném formátu)
 • příloha pozadavky.htm obsahuje seznam požadavků na opakování dříve zadaného výstupu. Požadavky na opakování lze zrušit přímo z této přílohy

Stručný popis změn od r. 2006

Hlavními důvody změn WebMaileru byly metodické změny v rozpočtu a sledování čerpání nákladů, které byly vedením fakulty schváleny s platností od začátku roku 2006. Změny v metodice:

 • v rozpočtu: do konce roku 2005 byly rozpočty vedeny na podrozvahových účtech (nestandardní způsob). Od začátku roku 2006 využíváme modul Rozpočet (standardní způsob).
 • ve sledování čerpání nákladů: do konce roku 2005 nebyly zahrnovány počáteční stavy. Od začátku roku 2006 je sledování nákladů s počátečními stavy. To je velmi významná změna

Připomínky a náměty k nové metodice posílejte na mailovou adresu hospodářského oddělení hosp@dekanat.mff.cuni.cz

Důsledky metodických změn na WebMailer:

 • metodická změna v rozpočtu: projevila se jen formální změnou a to úpravou menu WebMaileru
 • metodická změna ve sledování čerpání nákladů: tato změna se projevila ve WebMaileru zásadním způsobem. Dříve běžný způsob sledování nákladů bez počátečních stavů se změnil na s počátečními stavy (Poznámka: do počátečních stavů jdou zálohové faktury, které nejsou zlikvidované koncovou fakturou). Sledování nákladů s počátečními stavy znamená, že v příslušných sestavách jsou odděleně vidět položky zálohových faktur. Upozorňujeme, že zálohové faktury (tj. poskytnuté zálohy) nejsou náklady. Jsou to jen výdaje. Tyto výdaje přejdou do nákladů teprve po vyřízení koncové faktury.

Změny ve WebMaileru (i v kuchařce):
při zadávání požadavků na WebMailer musí řešitel úkolu nebo hospodář rozlišit požaduje-li výstupy podle metodiky do r. 2005 nebo od r. 2006

 • rozdíly v menu „do r. 2005“ a „od r. 2006“:
  v levé části úvodní stránky WebMaileru je menu „Sestavy pro“. To bylo upraveno takto:
  dřívenyní
  hospodářehospodáře do r. 2005
   hospodáře od r. 2006
  řešiteleřešitele do r. 2005
    řešitele od r. 2006

  Při zadávání požadavků na WebMailer je nutné, aby si uživatel uvědomil za jaké období požaduje sestavy. Při špatné volbě dostane špatné výsledky.

 • rozdíly v sestavách „do r. 2005“ a „od r. 2006“:
  • sestavy pro inventuru zůstaly beze změny
  • sestavy do r. 2005 pro řešitele a hospodáře zůstaly beze změny
  • sestavy od r. 2006:
   • sestavy pro řešitele:
    • stará sestava „Čerpání zdrojů“ byla nahrazena novou sestavou „Čerpání rozpočtu od r. 2006“. Sestava je formálně i obsahově podle nové metodiky
    • sestavy pro řešitele GAČR a výzkumných záměrů: výstupní formuláře jsou stejné, ale obsah je podle nové metodiky
    • ostatní sestavy zůstaly beze změny
   • sestavy pro hospodáře:
    • stará sestava „Čerpání zdrojů NS“ byla nahrazena novou sestavou „Čerpání rozpočtu NS od r. 2006“. Sestava je formálně i obsahově podle nové metodiky
    • ostatní sestavy zůstaly beze změny

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá PSIK.