Děkan ocenil nejlépe hodnocené pedagogy

Po Strouhalovské přednášce a před zasedáním vědecké rady MFF UK vyhlásil děkan ocenění pedagogů, kteří byli nejlépe hodnoceni ve studentské anketě za zimní semestr akademického roku 2017/2018. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu děkana.

Program FYZIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.,
Ústav teoretické fyziky
NOFY003 Teoretická mechanika 1,00
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.,
Ústav částicové a jaderné fyziky
NJSF068 Kvantová teorie pole I 1,00

Kategorie přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.,
Ústav teoretické fyziky
NTMF037 Relativistická fyzika I 1,00
RNDr. Mgr. et Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY096 Klasická elektrodynamika 1,00
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. NTMF037 Relativistická fyzika I 1,00
doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.,
Astronomický ústav UK
NAST008 Kosmická elektrodynamika 1,00
NAST038 Pokročilé metody sluneční fyziky 1,00
prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.,
Astronomický ústav UK
NAST005 Nebeská mechanika I 1,00
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY094 Termodynamika a statistická fyzika 1,00
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY094 Termodynamika a statistická fyzika 1,00

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.,
Kabinet výuky obecné fyziky
NOFY024 Fyzikální praktikum II pro obor Obecná fyzika 1,00
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.,
Ústav teoretické fyziky
NTMF069 Proseminář teoretické fyziky I 1,00
NOFY003 Teoretická mechanika 1,00
RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.,
Katedra makromolekulární fyziky
NOFY031 Termodynamika a statistická fyzika 1,00
Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.,
Fyzikální ústav UK
NOFY021 Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika) 1,00
RNDr. Dana Mandíková, CSc.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY080 Fyzika I (mechanika) 1,00
RNDr. Martin Veis, Ph.D.,
Fyzikální ústav UK
NOFY022 Fyzika III (optika) 1,00
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.,
Katedra fyziky materiálů
NOFY021 Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika) 1,00
Mgr. Lada Peksová,
Katedra matematické analýzy
NMAF027 Lineární algebra I 1,00
Mgr. David Heyrovský, Ph.D.,
Ústav teoretické fyziky
NOFY003 Teoretická mechanika 1,00
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.,
Ústav teoretické fyziky
NTMF037 Relativistická fyzika I 1,00
RNDr. Václav Profant, Ph.D.,
Fyzikální ústav UK
NBCM110 Kvantová teorie I 1,00
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY094 Termodynamika a statistická fyzika 1,00
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY094 Termodynamika a statistická fyzika 1,00
     

Program MATEMATIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA101 Matematická analýza 1 1,05

Kategorie přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA403 Reálné funkce 1 1,00
Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA433 Deskriptivní teorie množin 1 1,00
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.,
Katedra algebry
NMAG301 Komutativní okruhy 1,00
doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.,
Katedra numerické matematiky
NMNV501 Řešení nelineárních algebraických rovnic 1,00
RNDr. Jitka Zichová, Dr.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMUM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I 1,00

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Josef Dvořák,
Katedra algebry
NMAI062 Algebra I 1,00
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.,
Matematický ústav UK
NMMA203 Teorie míry a integrálu 1,00
RNDr. Josef Žabenský, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA333 Obyčejné diferenciální rovnice 1,00
RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMSA409 Náhodné procesy 2 1,00
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.,
Katedra didaktiky matematiky
NMUM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I 1,00
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA161 Proseminář z Matematické analýzy 1,00
PhDr. Alena Šarounová, CSc.,
Katedra didaktiky matematiky
NUMV021 Geometrie a architektura 1,00
     

Program INFORMATIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.,
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
NPRG035 Jazyk C# a platforma .NET 1,00
RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.,
Katedra softwaru a výuky informatiky
NMIN201 Objektově orientované programování 1,08

Kategorie přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.,
Katedra softwaru a výuky informatiky
NSWI115 Vývoj počítačových her 1,00

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.,
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
NPRG035 Jazyk C# a platforma .NET 1,00
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.,
Katedra aplikované matematiky
NDMI050 Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I 1,00
Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.,
Katedra softwaru a výuky informatiky
NAIL069 Umělá inteligence I 1,00
NSWI159 Praktikum z vývoje počítačových her 1,00
NSWI115 Vývoj počítačových her 1,00
Mgr. Jiří Švancara,
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II 1,00
Mgr. Miroslav Kratochvíl,
Katedra softwarového inženýrství
NPRG030 Programování I 1,00
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.,
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
NSWI162 Sémantika programů 1,00
     

Jazyky

PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. celkový průměr ze všech hodnocených předmětů 1,00
Mgr. Alice Felkelová NJAZ097 Český jazyk pro začátečníky I 1,00
Christopher Donald Good, BA NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III 1,00
     

Tělesná výchova

Mgr. Jan Schwarzer celkový průměr ze všech hodnocených předmětů 1,03
Mgr. Kamila Netíková NTVY016 Tělesná výchova III 1,00

Všem oceněným gratulujeme!

– OPMK –

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.