NF Bernarda Bolzana udělil výroční ceny

Výroční ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana za rok 2017 upozornily na dvě prestižní publikace mladých vědců. Oceněni byli fyzik RNDr. Martin Kozák, Ph.D., a matematik Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.

První výroční cenu předal Nadační fond Bernarda Bolzana už v roce 1999. Jde tedy o tradici bezpečně plnoletou. Práce mladých vědců však byly „dospělé“ hned od prvního ročníku. Nejinak je tomu v případě cen udělených za rok 2017, jejichž laureáty se stali v oboru fyziky RNDr. Martin Kozák, Ph.D., a v oboru matematiky Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.

RNDr. Martin Kozák, Ph.D., působí na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK. Je hlavním autorem článku Inelastic Ponderomotive Scattering of Electrons at a High-intensity Optical Travelling Wave in Vacuum, který publikoval časopis Nature Physics. Práce vznikla také díky dlouhodobé stáži na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

„Vyvinuli jsme novou experimentální techniku, která umožňuje kontrolovat elektronové svazky na velice krátkých časových škálách,“ uvedl oceněný. Uplatnit by se měla v elektronových mikroskopech, kde umožní zvýšení časového rozlišení. Díky tomu bude možné zobrazování velmi rychlých jevů, jako jsou dynamika elektronů nebo fázově citlivé zobrazování optických blízkých polí nanostruktur.

V oboru matematiky vybrala správní rada fondu z nominovaných Mgr. Jana Šarocha, Ph.D., z Katedry algebry MFF UK. Předmětem ocenění je článek On the non-existence of right almost split maps. V podstatě v průběhu jednoho měsíce se mu podařilo nalézt řešení zhruba 40 let starého matematického problému.

Jan Šaroch výsledky publikoval jako historicky vůbec první autor příslušný ke Karlově univerzitě v prestižním časopise Inventiones Mathematicae. Na otázku, zda se dnes umění matematiky nedostává do vleku výpočetní techniky, mimo jiné odpověděl: „Obecně bych řekl, že si dnes ve světě vede matematika ve srovnání s dalšími klasickými myšlenkovými disciplínami, jako například filosofií či teologií, velice dobře.“

Správní rada fondu rozhodla o oceněných za rok 2017 v polovině prosince. V oboru fyziky vybírala ze tří, v oboru matematiky ze čtyř nominovaných prací. Informatická témata nebyla ani tentokrát zastoupena. Předání výročních cen proběhlo tradičně v rámci Strouhalovské přednášky 7. března 2018.

– OPMK –

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.