Začíná akademický rok plný změn

Děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl upozorňuje na podstatné změny spojené se začátkem akademického roku a přeje všem studentům i pedagogům mnoho úspěchů.

Milé studentky, milí studenti,

na začátku akademického roku 2017/2018 využívám možnosti oslovit vás a popřát vám hodně úspěchů ve studiu na Matfyzu.

Obvykle se v tomto přání zaměřuji na prváky, kteří jsou na začátku studia a pro které nastává výrazná změna stylu studia ze středoškolského na vysokoškolské. Dnes však nejdříve upozorňuji služebně starší studenty na změnu vnitřních univerzitních a fakultních předpisů upravujících podmínky studia.

Předpisy, jejichž účinnost nastává s právě započatým akademickým rokem, přinášejí řadu novinek. Mnohé z nich vyplývají z novely Zákona o vysokých školách, jiné vycházejí z požadavků vedení Univerzity Karlovy. Budete-li mít v některých otázkách nejasnosti, neváhejte se obrátit na pracovníky fakulty a členy (zejména studentské komory) akademického senátu. A budete-li si přesto na některé změny zvykat pomalu, nezoufejte, vaši učitelé na tom nebudou o nic lépe. I pro ně jsou některé změny překvapivé.

A přece jen něco speciálně k nastupujícím prvákům. Berte studium vážně od prvních hodin přednášek, od prvních kapitol ve skriptech, od prvních domácích úkolů. Těm se věnujte obzvláště pečlivě, neboť vám nejlépe pomohou novou látku vstřebat a zažít. Co si během semestru osvojíte, ve zkouškovém období (které se možná nyní zdá proklatě daleko) jako když naleznete.

Ovšem čas na Matfyzu nemusíte trávit jen intenzivním studiem. Zvláště pokud vás k matematice, fyzice či informatice přivedly různé korespondenční semináře či letní soustředění, nyní máte možnost se jejich práce sami účastnit jako organizátoři. Neváhejte se zapojit, je to práce důležitá a v neposlední řadě zábavná. Matfyz není instituce, Matfyz je životní styl!

Přeji vám, abyste se v nadcházejícím akademickém roce dočkali zajímavých nových poznatků, abyste si osvojili užitečné dovednosti a aby byl čas strávený v posluchárnách pro všechny (pro vás studenty i pro vaše pedagogy) účelně vynaložený.

Nejen vědou a příkladným studiem je však živ matfyzák, ale také trochou zábavy a sportu. Přijďte si zacvičit a zazávodit společně se svými pedagogy na turnaje organizované v rámci Děkanského sportovního dne 8. listopadu 2017.

Nechť je pro vás rok 2017/2018 na Matfyzu zajímavý a přínosný.

prof. Jan Kratochvíl
váš děkan

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.