Kolaudace rotundy sv. Václava

Slavnostní kolaudace uzavřela na sklonku června další ze stěžejních etap projektu rekonstrukce rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí.

V rámci stavebních prací byla do prostoru někdejší rotundy umístěna kovová lávka, z níž si návštěvník bude moci unikátní památku prohlédnout. Díky položeným replikám dlažby navíc získá představu o její původní celkové velikosti a rozměrech. Do finále směřuje také archeologický průzkum, který potvrzuje jedinečnost celého nálezu.

Do rotundy byla na své původní místo uložena replika dlažby z 11. století. Jde o 74 dlaždic tří tvarů složených do pěti řad, což představuje necelých pět procent celkové plochy podlahy. Do prostoru byl také umístěn fragment románského okénka. V místě je dále k vidění kamenný kruh, jenž je pozůstatkem z ještě starší kůlové stavby.

Během průzkumu archeologové zdokumentovali kolekci šperků z 9. a 10. století, šest koster rodiny rytíře z doby Jana Lucemburského a více než 3 000 úlomků nádob. Nálezy tak činí z prostoru, o němž odborníci ještě donedávna nevěděli, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Praze. Rotunda byla totiž více než 300 let považována za ztracenou a náhodně objevena teprve před 12 lety během rekonstrukce budovy, v níž sídlí informatická sekce MFF UK.

Přes léto vznikne holografická projekce rotundy a v plánu je dokončení výroby informačních panelů a interaktivní prezentace. Do vitrín vně rotundy také budou umístěny vybrané exponáty. Slavnostní otevření zrekonstruované památky proběhne za tři měsíce, a to v Den české státnosti, který je zasvěcen sv. Václavu. Rotunda se tak po staletích dočká dalšího „svatováclavského zázraku“.

Rekonstrukce, archeologické a restaurátorské práce jsou financovány z projektu Norských fondů. Na projekt však prostřednictvím dárcovské aplikace významně přispělo také téměř 600 dárců. K cílové částce, 2,4 milionům korun, zbývá ještě vybrat 200 000 Kč. Pokud se sumu podaří shromáždit, rotundu bude možné příležitostně zpřístupnit široké veřejnosti.

Karolína Šolcová

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.