Nejlépe hodnocení pedagogové ocenění děkanem

Výsledky studentské ankety MFF UK za letní semestr akademického roku 2014/15 nejlépe hodnocení pedagogové ocenění děkanem.

program FYZIKA

• prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., Ústav částicové a jaderné fyziky

v kategorii povinná přednáška

• doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky

v kategorii přednáška pro učitelské studium

• RNDr. Petr Kovář, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky

v kategorii cvičení k povinné přednášce


program INFORMATIKA

• Mgr. Martin Mareš, Ph.D., Katedra aplikované matematiky

v kategorii povinná přednáška

• Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D., Katedra aplikované matematiky

v kategorii další přednáška

• doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., Katedra softwaru a výuky informatiky

v kategorii cvičení k povinné přednášce


program MATEMATIKA

• doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D., Katedra matematické analýzy

v kategorii povinná přednáška v kategorii cvičení k povinné přednášce

• RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D., Katedra numerické matematiky

v kategorii další přednáška

• RNDr. Petra Surynková, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky

v kategorii přednáška pro učitelské studium


JAZYKY

• Christopher Donald Good, BA, Katedra jazykové přípravy

v kategorii výuka cizích jazykůTĚLESNÁ VÝCHOVA

• Mgr. Zuzana Vaníčková, Katedra tělesné výchovy

v kategorii výuka tělesné výchovy

- OMK -

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.