Nejlépe hodnocení pedagogové ocenění děkanem

Výsledky studentské ankety MFF UK za zimní semestr akademického roku 2014/15 nejlépe hodnocení pedagogové ocenění děkanem.

program FYZIKA

• prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., Ústav teoretické fyziky
v kategorii povinná přednáška

• Mgr. Miroslav Brož, Ph.D., Astronomický ústav Univerzity Karlovy
v kategorii další přednáška

• doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Katedra didaktiky fyziky
v kategorii přednáška pro učitelské stadium

• Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D., Matematický ústav Univerzity Karlovy
v kategorii cvičení k povinné přednášce


program INFORMATIKA

• doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., Katedra aplikované matematiky
v kategorii povinná přednáška

• Mgr. Martin Mareš, Ph.D., Katedra aplikované matematiky
v kategorii další přednáška

• Mgr. Jaroslav Horáček, Katedra aplikované matematiky
v kategorii cvičení k povinné přednášce


program MATEMATIKA

• doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., Katedra matematické analýzy
v kategorii povinná přednáška

• prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matematické analýzy
v kategorii další přednáška

• RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky
v kategorii přednáška pro učitelské studium

• Mgr. Kristýna Kuncová, Katedra matematické analýzy
v kategorii cvičení k povinné přednášce


JAZYKY

• Christopher Donald Good, BA, Kabinet jazykové přípravy
v kategorii výuka cizích jazykůTĚLESNÁ VÝCHOVA

• Mgr. Tomáš Jaroš, Katedra tělesné výchovy
v kategorii výuka tělesné výchovy


ZVLÁŠTNÍ CENY

• přednáška napříč sekcemi
Mgr. Libor Křižka, Ph.D., Matematický ústav Univerzity Karlovy

• volitelná přednáška s velkým ohlasem
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

- OMK -

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.