Ceny děkana za nejlepší práci

Ve středu 4. 12. udělil děkan Jan Kratochvíl ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce, které vznikly na MFF UK za poslední rok.

Návrhy na oceněné práce pocházejí přímo od předsedů komisí obhajob závěrečných státních zkoušek. Ty následně hodnotí odborná komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti, a která navrhuje děkanovi práce k ocenění.

Celkem bylo navrženo 10 bakalářských prací a 10 prací diplomových. Z nich byly oceněny 4 bakalářské práce (cena v kategorii Informatika je dělená) a 4 diplomové práce (cena v kategorii Matematika je rovněž dělená).

Cenu za nejlepší BAKALÁŘSKOU práci získali:

v kategorii Fyzika (10 tis. Kč)

v kategorii Informatika (dělená: po 7 tis. Kč)

v kategorii Matematika (10 tis. Kč)


Cenu za nejlepší DIPLOMOVOU práci získali:

v kategorii Fyzika (15 tis. Kč)

v kategorii Informatika (15 tis. Kč)

v kategorii Matematika (dělená: po 10 tis. Kč)

- OMK -

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.