Udělení řádu Officers in the Order to Oranje-Nassau prof. Marii Huškové

titulek
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. přebírá vyznamenání z rukou velvyslance Nizozemského království pana E. W. V. M. Hoekse (Zdroj: Nederlandse Ambassade in Praag)

Nizozemská královna Beatrix udělila prof. RNDr. Marii Huškové, DrSc. (MFF UK) řád Officers in the Order to Oranje-Nassau za její mimořádné vědecké výsledky a dlouholetou spolupráci s nizozemskými odborníky.

Prof. Hušková převzala vyznamenání z rukou velvyslance Nizozemského království pana E. W. V. M. Hoekse dne 30. listopadu 2012 na slavnostním zahájení mezinárodního workshopu Recent Advances in Mathematical Statistics in honour of Marie Hušková v refektáři budovy MFF UK na Malostranském náměstí. Slavnostního zahájení se zúčastnil i prorektor UK prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl, CSc. spolu s proděkany MFF a dalšími významnými hosty.

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
KPMS MFF UK

Více informací
Královna Beatrix vyznamenala profesorku Huškovou (i-Forum, Aktuality z UK, 3. 12. 2012)

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.