Úspěch studentky Kláry Kalousové

Studentka Mgr. Klára KalousováKatedry geofyziky zaujala svou prezentací na významném mezinárodním planetologickém setkání European Planetary Science Congress (EPSC) 2012 v Madridu.

Její práce je založena na sofistikovaném modelování proudění ve směsi vody a ledu na měsíci Europě.

Tento Jupiterův měsíc dnes poutá značný zájem laické i odborné veřejnosti, neboť skrývá podpovrchový oceán, který by případně mohl hostit i primitivní formy života.

Doktorandka Klára Kalousová studuje pod vedením doc. RNDr. Ondřeje Čadka, CSc. na Katedře geofyziky MFF UK a také na francouzské Université de Nantes (školitel G. Choblet). Tématem její práce Modelování dynamiky ledových měsíců s kapalnou fází je dvoufázové tečení v ledových měsících velkých planet.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.