Den otevřených dveří 2015

čtvrtek 26. listopadu 2015

Na Dni otevřených dveří se dozvíte vše o možnostech studia na fakultě, získáte informace o přijímacím řízení a uplatnění absolventů, seznámíte se s nabídkou fakulty pro střední školy. Budete mít možnost navštívit naše katedry i ústavy a při exkurzích nebo besedách se seznámit se širokou škálou vědeckých a výzkumných aktivit.

Bližší informace: PhDr. Alena Havlíčková

Program

Dopolední program (od 8:00 do 11:30)

Dopolední program probíhá v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4. Dopravní spojení metrem – stanice Vyšehrad na trase C.

Společenský sál
9:00 – 9:10 Zahájení programu
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan MFF UK
9:10 – 9:50 Přednáška: Grafika a další prvky počítačových her
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. a kolegové
10:20 – 11:30 Informace o studiu a přijímacím řízení na MFF UK
Proděkan pro koncepci studia, proděkan pro studijní záležitosti a garanti studijních programů spolu se zástupci studentů, kolejí a menz budou informovat o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK, dále budou odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků.
 
Předsálí Společenského sálu
8:00 – 11:30 Informační centrum
Prezentace jednotlivých kateder, studijních programů i oborů, informační středisko studijního oddělení


Odpolední program (od 13:00 do 17:00)

Odpolední program letos probíhá v budovách na adresách Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2 a na Malostranském náměstí 25, Praha 1.


Fyzika a učitelství F (Ke Karlovu 3 a 5)

Z Kongresového centra doporučujeme dojít k budovám Ke Karlovu pěšky (cca 10 minut chůze přes Nuselský most). Alternativně je možné využít metra C do stanice I. P. Pavlova a dojít pěšky z druhé strany či následně z I. P. Pavlova autobusem 291 do stanice Dětská nemocnice Karlov.

Přednášky Ke Karlovu 3

Posluchárna M1
13:00 – 13:10 Úvodní slovo
13:10 – 13:55 Země jako „antineutrinová hvězda“
RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.
14:00 – 14:45 Vlny v atmosféře, ozonová díra a GPS satelity
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
14:50 – 15:35 Perspektivy fotovoltaiky
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
 
Posluchárna M2
13:00 – 13:10 Úvodní slovo
13:10 – 13:55 Polymery v plazmatu zrozené
Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
14:00 – 14:45 Jaderná magnetická rezonance — taneční kurzy pro atomová jádra
Mgr. Václav Římal

Přednášky Ke Karlovu 5

Posluchárna F1
13:00 – 13:10 Úvodní slovo
13:10 – 13:55 Pikantérie ze života opravdových hvězd
Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
14:00 – 14:45 Fyzika v jiném světle
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
14:50 – 15:35 Budiž světlo. Budiž Röntgen!
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
 
Posluchárna F2
13:00 – 13:10 Úvodní slovo
13:10 – 13:55 Supravodivost a supratekutost
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.; Mgr. Daniel Duda
14:00 – 14:45 Kvantová biologie: Schrödingerova kočka na pomezí fyziky, chemie a biologie
RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.

Exkurze

Exkurze se budou několikrát opakovat a zájemci si tak mohou sestavit individuální program podle nabídky. Začátky exkurzí budou vždy v 13:10, 14:00, 14:50 a 15:40 na níže uvedených pracovištích.

Struktura mikrosvěta v rentgenové laborce RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
RNDr. Tereza Václavů
Ke Karlovu 5, přízemí F087 – F089
Jak navrhovat nové léky pomocí počítačových simulací RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Ke Karlovu 5, 2. patro, F263
Fluorescence v biofyzice doc. RNDr. Petr Heřman, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
Ke Karlovu 5, 2. suterén, F233
Biofyzika a živé buňky doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Ke Karlovu 5, 2. patro, F286 – F288
Polovodičové detektory RTG a gama záření doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F118
S lasery do světa biomolekul RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
RNDr. Václav Profant
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F185 – vchod z průjezdu
Vodík a hydridy kovů doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.
Ke Karlovu 5, přízemí, F071
Jak vidíme atom v elektronovém mikroskopu doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Ke Karlovu 5, přízemí, F025
Krása a tajemství kovových krystalů RNDr. Michal Vališka
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Ke Karlovu 5, přízemí, F081 a F012 – F013
Mikroskopie atomárních sil Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.
Mgr. Peter Minárik, Ph.D.
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F143 – F144
Exkurze do seismické stanice Praha.
A pořád se něco třese
RNDr. Vladimir Plicka, Ph.D.
Ke Karlovu 3, 2. suterén, místnost M290
Detaily mikrosvěta zprostředkované řádkovacím elektronovým mikroskopem RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.
RNDr. Petr Harcuba
Ke Karlovu 5, přízemí, F035
Kovové krystaly za extrémních podmínek – nízké teploty a vysoké tlaky RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Valenta
Ke Karlovu 5, přízemí F070 – F074


Matematika, Informatika a učitelství M, DG a Inf.

(Malostranské nám. 25)

Dopravní spojení metrem A do stanice Malostranská, dále pak tramvají č. 12, 20 nebo 22 na zastávku Malostranské náměstí. Také je možné jet metrem C do stanice I. P. Pavlova a zde přesednout na tramvaj č. 22.

Přednášky

Posluchárna S9 — Informatika
13:10 – 13:15 Úvodní slovo
Mgr. Vladan Majerech, Dr.
13:20 – 13:40 Co je to diskrétní matematika
doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
13:45 – 14:05 Matfyzák a (cizí) peníze
doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Mgr. Peter Zvirinský
14:10 – 14:30 Otevřená data – bič na politiky a samosprávy
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
14:35 – 14:55 Proč je důležitá spolehlivost softwaru
Mgr. Martin Děcký, Ph.D.
15:00 – 15:20 Predictive Rendering – the other kind of Computer Graphics
doc. Alexander Wilkie, Dr.
15:25 – 15:45 Učíme stroje (nejen) česky
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
15:50 – 16:10 Jak se řeší programátorské úlohy
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
16:15 – 16:35 Robotika a robotické soutěže
RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
Posluchárna S3 — Matematika    
13:10 – 13:15 Úvodní slovo
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
13:20 – 13:40 Matematika – nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství
doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
13:45 – 14:05 Vědecko-technické výpočty kolem nás
RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
14:10 – 14:30 Matematické modelování jako způsob poznání reálného světa
RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D.
14:35 – 14:55 Pravděpodobnost a my
RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
15:00 – 15:20 Matematika (nejen) v bankách a pojišťovnách
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
15:25 – 15:45 Pozoruhodný svět trojúhelníků
RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.
15:50 – 16:10 Matematika ve službách kryptografie
doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D.
16:15 – 16:35 Kvadratura kruhu trochu jinak
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
16:40 – 17:00 Po stopách kuželoseček
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Interaktivní stánky

Interaktivní stánky bude možno navštívit po celou dobu odpoledního programu.

Zajímavé informatické bakalářské práce Mgr. Martin Děcký, Ph.D.
Kinematická instalace Bc. Viktorie Vášová
Eliza – rozhovor s virtuálním politikem Bc. Adéla Limburská
Umělá inteligence na Matfyzu Mgr. Otakar Trunda
Československo 38–89: Atentát Mgr. Jakub Gemrot
Nehráčské postavy v počítačových hrách Mgr. Jakub Gemrot
Virtuální realita a Oculus Rift Mgr. Jakub Gemrot
Matematické hlavolamy doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Hlavolamy Mgr. Tereza Bártlová
Origami Mgr. Tereza Bártlová
Kouzelný svět geometrie RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Korespondenční seminář z programování Mgr. Martin Mareš, Ph.D.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá .