Algoritmizace: Kam s ní (ve výuce)?


Pozvánka

Akce je určena učitelům informatiky a ICT předmětů ZŠ a SŠ.

Pořadatelé: JČMFMFF UK

Termín: 18. září 2017, 12:00 – 17:00 hodin

Místo: Malostranské náměstí 25, Praha 1, GPS: 50.0884244N, 14.4037244E

Pozvánka ke stažení: pozvanka.pdf
Detailní program s časovým harmonogramem ke stažení: program.pdf


Program

Prohlídka Rotundy (přízemí 11:15 a 11:35)

Komentovaná prohlídka Rotundy svatého Václava

Uvítání (refektář 12:00 – 12:10)

Postavení výuky informatiky a informaticky zaměřených předmětů na základních a středních školách v České republice v kontextu s vládní strategií digitálního vzdělávání a připravovanými úpravami RVP

Přednáška (refektář 12:10 – 12:55)

Príbeh školskej informatiky na Slovensku
Ivan Kalaš, Andrej Blaho
prezentace

Přestávka na kávu (12:55 – 13:10)

Workshopy (13:10 – 16:00)

Budou probíhat paralelně ve dvou sekcích – detailní program . Účastníci budou rozděleni podle zájmu, který uvedli v přihlášce. Pokud jste v přihlášce uvedli zájem o diskusi k maturitě z informatiky a zároveň máte zájem o prohlídku Rotundy, využijte možnost prohlédnout si Rotundu ještě před zahájením akce v 11:15 hodin.

Panelová diskuse (16:05 – 17:00)

Téma: Čeho se obávat při realizaci nového kurikula v RVP?
Co potřebují učitelé českých škol, aby mohli učit žáky algoritmizaci, a mohli naplňovat cíle vládní strategie digitálního vzdělávání?

Moderátor: Tomáš Jeřábek (PedF UK)
Panelisté:

Závěr (17:00)

Vystoupení v posluchárně S9 byla nahrávána, jakmile záznam zpracujeme, bude zveřejněn na tomto místě.


Přihláška

Přihlásit na seminář se můžete zde. Přihlášky budou uzavřeny ve čtvrtek 14. 9. v 18:00 hodin.
Svoji přihlášku můžete zrušit e-mailem na adrese akceRVP@ms.mff.cuni.cz


Kontakty

Preferujeme komunikaci e-mailem na adrese akceRVP@ms.mff.cuni.cz

www stránky: https://www.mff.cuni.cz/akceRVP

za JČMF: doc RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
za MFF UK: Mgr. Lenka Forstová, telefon 95155 4110

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá SISAL.