Přehled akcí s mezinárodní účastí pořádaných či spolupořádaných
Matematicko-fyzikální fakultou v roce 2002

  leden

12. - 19. 1. 22ndWinter School: Geometry and Physics
14. - 18. 1. Cotilting Workshop

  únor

  březen

23. - 28. 3. EDBT 2002 - VIII. Conference on Extending Database Technology

  duben

  květen

8. - 12. 5. TEI Consorcium Board of Directors Meeting
14. - 15. 5. SVOČ - Studentská vědecká a odborná činnost v matematice - závěrečná konference
16. - 18. 5. Seminář CEPROF

  červen

11. - 12. 6. WG2002 - satelitní seminář
11. 6. - 14.6. Week of Doctoral Studies
20. 6. - 22. 6. Graph theoretical concepts in computer science (WG 2002)

  červenec

2. - 5. 7. Library and Information Services in Astronomy (LISA IV)
4. - 5. 7. International Workshop on Inelastic Mean Free Path IMFP 2002
6. - 9. 7. 6th Prague Colloquium on f-Electron Systems
6. - 12. 7. International French-Czech Conference on Mathematical Fluid Mechanics
14. - 28. 7. Mezinárodní škola a porada o programu SPIN

  srpen

3. 10. 8. Symposium o iteračních metodách řešení soustav
14. - 17.8. Perspectives in Modern Statistical Inference II
19. - 23.8. The 24th European Meeting of Statisticians 2002 (24th EMS 2002)
24. - 25. 8. 2. statistický seminář Praha-Brusel
28. - 30.8. Veletrh nápadů učitelů fyziky 7

  září

2. - 6. 9. 11. mezinárodní sympozium o spektroskopii gama záření a jejích aplikacích
10. - 20. 9. Triangle Graduate School in Particle Physics
12. - 14. 9. Workshop on cellular automata

  listopad

  prosinec

7. - 9. 12. Workshop Heidelberg - Prague „On Nonlinear Analysis”

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.