Čestné doktoráty udělené v letech 1958 – 2012 na návrh MFF UK

1958 – Kazimierz Kuratowski (Varšava,Polsko)

Matematika; topologie

1965 – Bohumil Bydžovský (Praha, Československo)

Matematika; geometrie

1965 – Ivan G. Petrovskij (Moskva, Sovětský svaz)

Matematika; parciální diferenciální rovnice

1965 – Sergej L. Sobolev (Novosibirsk, Sovětský svaz)

Matematika; parciální a diferenciální rovnice, funkcionální analýza

1968 – Vojtěch Jarník (Praha, Československo)

Matematika; teorie čísel, reálné funkce

1979 – Anatolij A. Logunov (Moskva, Sovětský svaz)

Fyzika; teoretická fyzika

1982 – Gurij I. Marčuk (Novosibirsk, Sovětský svaz)

Matematika; numerické metody

1982 – Janas Kubilius (Vilnius, Sovětský svaz)

Matematika; teorie čísel

1984 – Ilja M. Frank, nositel Nobelovy ceny (Moskva, Sovětský svaz)

Fyzika; jaderná fyzika

1992 – Heinz Bauer (Erlangen, SRN)

Matematika; teorie potenciálu, funkcionální analýza, teorie pravděpodobnosti

1992 – Paul Erdös (Budapešť, Maďarsko)

Matematika; teorie čísel, kombinatorika

1992 – Barbara H. Partee (Amherst, USA)

Lingvistika; sémantika, matematický popis přirozeného jazyka

1997 – Ivo Babuška (Austin, USA)

Matematika; numerická a aplikovaná matematika

1997 – Willem Rutger van Zwet (Leiden, Nizozemsko)

Matematika, matematická statistika a teorie pravděpodobnosti

1998 – Michael Francis Atiyah, nositel Fieldsovy medaile (Cambridge, Velká Británie)

Matematika; topologie, geometrie, matematická fyzika

1999 – Pierre-Gilles de Gennes, nositel Nobelovy ceny (Paříž, Francie)

Fyzika; teoretická fyzika, makromolekulární fyzika

2001 – Frederick Jelinek (Baltimore, USA)

Informatika; počítačová lingvistika

2002 – Gustave Choquet (Paříž, Francie)

Matematika; funkcionální analýza, teorie potenciálu a abstraktní analýza

2008 – Teruo Kishi (Tsukuba, Japonsko)

Fyzika; materiálová fyzika

2008 – William F. Vinen (Birmingham, Velká Británie)

Fyzika; fyzika nízkých teplot

2010 – Endre Szemerédi (Budapešť, Maďarsko)

Matematika; Informatika; teorie čísel a kombinatorika

2012 – Beloslav Riečan (Banská Bystrica, Slovenská republika)

Matematika; teorie míry a integrálu, teorie pravděpodobnosti

2012 – Kumbakonam R. Rajagopal (College Station, USA)

Matematika; mechanika kontinua

2012 – Donald Lynden Bell (Cambridge, Velká Británie)

Fyzika; teoretická astrofyzika, fyzika a kosmologie

2012 – Wolfgang Domcke (Mnichov, SRN)

Fyzika; teoretická atomová a molekulární fyzika

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.