Věda a zahraniční styky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
15. kolo GAUK – nové projekty Podání přihlášky 13. 11. 2017 23. 11. 2017 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
15. kolo GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 16. 1. 2018 25. 1. 2018 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2018 12. 4. 2018 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2018.
Fond mobility 2017 – podzimní kolo Podání návrhu 4. 10. 2017 17. 10. 2017 Žádosti se nyní podávají pouze přes aplikaci dostupnou z adresy: https://veda.is.cuni.cz/simplifyworks/dashboard. Nově není nutné odevzdávat žádosti v papírové podobě, ale je nutné dodržet interní termín pro vložení žádosti do aplikace. Manuál pro žadatele je dostupný z hlavní stránky aplikace.
INTER-EUREKA LTE317. Podání návrhu 2. 10. 2017 9. 10. 2017 Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt. Uchazeč pro předkládání návrhu projektu i pro další komunikaci s poskytovatelem je povinen použít, v rámci informačního systému datových schránek, pouze svou datovou schránku. Vzhledem k nutnosti zajistit formulář čestného prohlášení na rektorátu pro každý projekt zvlášť, prosíme o včasné sdělení zájmu o podání projektu a zaslání jeho názvu na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz.
Mobility MŠMT – společné česko-francouzské projekty Podání návrhu 23. 6. 2017 30. 6. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Fulbrightovo stipendium – nabídka pro studenty i vědecké pracovníky Podání přihlášky   1. 9. 2017 Bližší informace v příloze a na webových stránkách.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.