Věda a zahraniční styky

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
UNCE – 2. kolo soutěže Podání návrhu   14. 8. 2017 Návrhy projektů lze průběžně předkládat prostřednictvím webové aplikace
na adrese http://veda.is.cuni.cz. Případné otázky je možné zasílat na e-mailovou adresu unce@ruk.cuni.cz
Česko-bavorské agentura – plánované programy Podání přihlášky   30. 6. 2017 Informace o konkrétních možnostech si prosím vyhledejte na příslušném webu. Pro jednotlivé akce platí interní termín vždy týden před konečným.
Mobility MŠMT – společné česko-francouzské projekty Podání návrhu 23. 6. 2017 30. 6. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Fulbrightovo stipendium – nabídka pro studenty i vědecké pracovníky Podání přihlášky   1. 9. 2017 Bližší informace v příloze a na webových stránkách.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.