Věda a zahraniční styky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Inter-Excellence – Inter-Vector Podání návrhu 15. 6. 2018 22. 6. 2018 Návrh projektu se odesílá datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Kompletní návrh vč. Příloh zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz a také v tištěné podobě na adresu OVZS. K podpisu je potřeba zajistit souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky). Je nutné zajistit formulář čestného prohlášení na rektorátu, proto prosím zašlete název projektu mailem co nejdříve.
MŠMT – společné česko-čínské projekty Podání návrhu 21. 6. 2018 29. 6. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Formuláře návrhu vč. všech všech příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
MŠMT – společné česko-polské projekty Podání návrhu 21. 6. 2018 29. 6. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Formuláře návrhu vč. všech všech příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
MŠMT – společné česko-francouzské projekty Podání návrhu 22. 6. 2018 30. 6. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Formuláře návrhu vč. všech všech příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.