Věda a zahraniční styky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Program Aktion ČR – Rakousko Podání návrhu 23. 11. 2017 30. 11. 2017 Formulář návrhu doručte na OVZS k zajištění podpisu oprávněné osoby do 23. 11. 2017. Návrh se zasílá 1× poštou, zároveň elektronicky návrh a přílohy 1–3 v jednom pdf dokumentu, akademické životopisy a přehledy publikací (příloha 4) pouze elektronicky jako samostatný dokument pdf.
Průběžné a závěrečné zprávy programu Mobility MŠMT, Česko-bavorské spolupráce a Podunajské spolupráce Podání zprávy 22. 1. 2018 31. 1. 2018 Formulář průběžné/závěrečné zprávy a tiskovou zprávu doručte na OVZS v tištěné podobě, v elektronické zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zprávy budou po zajištění podpisu pana děkana odeslány prostřednictvím datové schránky.
Inter-COST 2018 Podání návrhu 17. 10. 2017 20. 10. 2017 Veškeré informace jsou dostupné na stránkách MŠMT.
Akademická mobilita na rok 2018 v rámci meziuniverzitních dohod Podání přihlášky 20. 11. 2017 24. 11. 2017 Žádost si mohou podat vědecko-pedagogičtí pracovníci v řádném pracovním poměru s UK, post-doktorandi, doktorandi. Přihlášky musí obsahovat formulář (*.docx), zvací dopis zahraničního partnera, v případě vícečetného pobytu jeho odůvodnění. Žádost musí být schválena vedoucím pracoviště/katedry. Kompletní žádosti doručte ve trojím vyhotovení na OVZS.
15. kolo GAUK – nové projekty Podání přihlášky 13. 11. 2017 23. 11. 2017 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v aktualizované příloze.
15. kolo GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 16. 1. 2018 25. 1. 2018 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2018 12. 4. 2018 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2018.
Fond mobility 2017 – podzimní kolo Podání návrhu 4. 10. 2017 17. 10. 2017 Žádosti se nyní podávají pouze přes aplikaci dostupnou z adresy: https://veda.is.cuni.cz/simplifyworks/dashboard. Nově není nutné odevzdávat žádosti v papírové podobě, ale je nutné dodržet interní termín pro vložení žádosti do aplikace. Manuál pro žadatele je dostupný z hlavní stránky aplikace.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.