Věda a zahraniční styky

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Česko-bavorské projekty Podání návrhu 24. 8. 2017 31. 8. 2017 Kvůli nutnosti zajištění Čestného prohlášení na rektorátu prosíme případné zájemce o včasné sdělení zájmu o účast ve výzvě a o zaslání názvu projektu na OVZS. 
Inter – Action Rusko. Podání návrhu 9. 8. 2017 16. 8. 2017 Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt. Kvůli nutnosti zajistit čestné prohlášení s podpisem pana rektora, prosíme případné zájemce o zaslání názvu projektu co nejdříve. Upozorňujeme, že nutnou přílohou návrhu projektu je naskenovaný dokument uzavřené smlouvy (dohody, memoranda či jiné formy úmluvy) o spolupráci s daným ruským partnerem a další podmínkou je, aby obsahově a tematicky identický návrh projektu byl podán paralelně ruským partnerem Ministerstvu školství a vědy Ruské federace.
UNCE – 2. kolo soutěže Podání návrhu   14. 8. 2017 Návrhy projektů lze průběžně předkládat prostřednictvím webové aplikace
na adrese http://veda.is.cuni.cz. Případné otázky je možné zasílat na e-mailovou adresu unce@ruk.cuni.cz
Mobility MŠMT – společné česko-francouzské projekty Podání návrhu 23. 6. 2017 30. 6. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Fulbrightovo stipendium – nabídka pro studenty i vědecké pracovníky Podání přihlášky   1. 9. 2017 Bližší informace v příloze a na webových stránkách.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.