Věda a zahraniční styky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Stipendijní pobyty – Uni Kolín nad Rýnem Podání žádosti 20. 11. 2018 26. 11. 2018 Jedná se o nabídku 3–4 měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky v rámci meziuniverzitní spolupráce. Požadované doklady k žádosti jsou: Academic Visitor Application, Souhlas se zpracováním osobních údajů, oboje dostupné z: https://www.cuni.cz/UK-225.html Dále Strukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí kolínského pedagoga, podrobný výpis studijního záměru v AJ nebo NJ, výpis studijní průměr z předešlého studia.
INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION VES19IZRAEL Podání návrhu 24. 1. 2019 31. 1. 2019 Návrhy projektů odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky v tištěné podobě (na kopii titulní strany návrhu zajistěte podpis vedoucího katedry a sekčního proděkana), zároveň zašlete elektronickou verzi na e-mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Formulář čestného prohlášení a plnou moc zajistí OVZS.
INTER-EXCELLENCE, INTER-COST LTC19 Podání návrhu 10. 12. 2018 17. 12. 2018 Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt (odesílá OVZS). Návrhy projektů prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz a rovněž v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky. K podání návrhu je nutný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (nejlépe vyjádřený jejich podpisem na kopii titulní stránky návrhu). Formulář čestného prohlášení a Plnou moc pro děkana k podpisu návrhu projektu zajistí OVZS.
Stipendijní pobyty – UNI Hamburk Podání žádosti 9. 11. 2018 16. 11. 2018 Požadované dokumenty: Academic Visitor Application, souhlas se zpracováním osobních údajů, strukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině, studijní průměr (jen u doktorandů – za bakalářské i magisterské studium).
Inter-Excellence, Inter-Action VES19CHINA Podání žádosti 17. 12. 2018 27. 12. 2018 Návrhy projektů vč. všech příloh prosím zasílejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky v jednom vyhotovení + kopii podpisové stránky se souhlasem (připodepsáním) vedoucího pracoviště a sekčního proděkana. Rovněž je potřeba veškeré požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
GAUK 2019 – nové projekty Podání žádosti 12. 11. 2018 20. 11. 2018 Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Stručné pokyny naleznete na: https://www.mff.cuni.cz/…nformace.pdf
GAUK 2019 – pokračující projekty Podání žádosti 17. 1. 2019 24. 1. 2019 Žádosti o pokračování se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/?….
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2019 12. 4. 2019 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2019.
Akademická mobilita Podání žádosti 9. 11. 2018 16. 11. 2018 Mobility se mohou zúčastnit vědecko-pedagogičtí pracovníci, post-doktorandi (v řádném pracovním poměru s UK, nikoli externisté) a doktorandi. Náležitosti žádosti: Academic Visitor Application, souhlas se zpracováním osobních údajů, zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele, odůvodnění vícečetného pobytu. Žádost musí být schválena vedoucím pracoviště/katedry. Žádosti doručte na OVZS ve trojím vyhotovení.
Fond mobility – podzimní kolo 2018 Podání žádosti 12. 10. 2018 22. 10. 2018 Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek. , viz odkaz zde. V tištěné podobě není nutné dokumenty zasílat.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.