Věda a zahraniční styky

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
INTER-EXCELLENCE – podprogram Inter-Transfer Podání návrhu 9. 5. 2017 16. 5. 2017 Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz), na kopii návrhu je potřeba mít souhlas vedoucího a sekčního proděkana.
Mobility MŠMT – společné česko-německé projekty Podání návrhu 24. 5. 2017 31. 5. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Mobility MŠMT – společné česko-rakouské projekty Podání návrhu 24. 5. 2017 31. 5. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Mobility MŠMT – společné česko-francouzské projekty Podání návrhu 23. 6. 2017 30. 6. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD Podání žádosti   1. 5. 2017 Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS.
Slovensko – Stipendia v rámci Národního stipendijního programu SR. Podání přihlášky   30. 4. 2017 Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.
Fulbrightovo stipendium – nabídka pro studenty i vědecké pracovníky Podání přihlášky   1. 9. 2017 Bližší informace v příloze a na webových stránkách.
GAMA UK (TAČR) Podání návrhu 28. 4. 2017 4. 5. 2017 Záměr bude po odsouhlasení sekčními proděkany předán ve stanoveném termínu na CPPT.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.