Information Systems

Amoeba

  • WWW rozhraní databáze pracovníků a pracovišť MFF UK

iFIS WebMailer

  • Informace o čerpání finančních prostředků a evidenci majetku

Certificates and MFF Certificate Authority

CIS

  • Informace pro vedoucí pracovišť, řešitele grantů i ostatní zaměstnance

© 2013–2018 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics. Design noBrother.
Content responsibility: IS/IT Division.