Forms

We are sorry, this page is available in Czech only.
 

Elektronizované agendy (Databázová evidence drobných agend ~ DEDA)

Evidence služebních cest (Cestovní příkaz / Vyúčtování pracovní cesty)  DEDA  ]  
Pořádání akce s mezinárodní účastí  DEDA  ]  
Přijetí zahraničního hosta  DEDA  ]  
Stravenky  DEDA  ]  
 

Hospodářské oddělení

Cestovní pojištění - roční karta Uniqa Evropa  [  ]  
Cestovní pojištění - roční karta Uniqa Svět  [  ]  
Cestovní pojištění u Uniqa pojišťovny, a.s.  [  ]  
Ceník prací, služeb a materiálu  [  ]  
Návrh na vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku)  [  ]  
Návrh na vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku)  [  ]  
Objednávka  [  ]  
Objednávka nad 50 000 Kč  [  ]  
Objednávka mobilních služeb  [  ]  
Platby platební kartou  [  ]  
Plná moc na výplatu peněz  [  ]  
Podpisové vzory osob pověřených k nakládání s veřejnými prostředky  [  ]  
Požadavek na platbu do zahraničí  [  ]  
Požadavek na proplacení vložného na konferenci v ČR  [  ]  
Požadavek na vystavení faktury  [  ]  
Převodka majetku (jednotná pro všechny druhy majetku)  [  ]  
Průvodní list k faktuře dodavatele  [  ]  
Vyúčtování (drobného vydání bez zálohy, stálé zálohy, mimořádné zálohy)  [  ]  
Žádost o převod, přeúčtování (Interní sdělení pro hospodářské oddělení)  [  ]  
Žádost o stravenky (za pracoviště)  [  ]  
 

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Smlouva - Smluvní výzkum  [  ]  
Arbeitsprogramm  [  ]  
Programme du sejour  [  ]  
Working Programme  [  ]  
Acknowledgement  [  ]  
Předkládání projektů  [  ]  
Podklad pro stanovisko habilitační komise removed 11. 9. 2013
Podklad pro stanovisko hodnotící komise pro jmenování profesorem removed 11. 9. 2013
Dohoda o hostování  [  ]  
Závazek k úhradě nákladů na pobyt výzkumného pracovníka na území ČR ...  [  ]  
Vzor zvacího dopisu (formální)  [  ]  
Vzor zvacího dopisu (neformální)  [  ]  
Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje (vzor)  [  ]  
Smlouva o cestovních výdajích removed 5.3.2013
            → nahrazeno aplikací Přijetí zahraničního hosta v SIS  [  ]  
Smlouva o účasti na řešení části grantového projektu (vzor)  [  ]  
Dodatek ke smlouvě o řešení části projektu removed 20.1.2014
Smlouva o účasti na řešení grantového projektu (vzor) removed 21.12.2015
Dodatek ke smlouvě o řešení části projektu removed 22.9.2016
Formulář pro evidenci smluvního výzkumu  [  ]  
 

Knihovna

Předávací protokol závěrečných prací odevzdávaných do Knihovny  [  ]  
 

Doplňková činnost

Přílohy 3, 4 a 5 pro VHČ od 1. 1. 2007  [  ]  
 

Zaměstnanecké oddělení

Dohoda o pracovní činnosti  [  ]  
Dohoda o provedení práce  [  ]  
Osobní dotazník  [  ]  
Dovolenka  [  ]  
Penzijní připojištění, přihláška  [  ]  
Aktuální znění popisu práce zaměstnance  [  ]  
Aktuální znění popisu práce zaměstnance po změně  [  ]  
Výkaz prací externího učitele  [  ]  
Výstupní list zaměstnance  [  ]  
Závodní preventivní péče na MFF  [  ]  
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna  [  ]  
Formulář pro změnu čísla účtu  [  ]  
Dohoda o srážkách ze mzdy (stravenky)  [  ]  
Prohlášení mateřské školy k příspěvku zaměstnavatele  [  ]  
Žádost o přeúčtování osobních nákladů  [  ]  
Osnova profesního životopisu  [  ]  
Mzdové tabulky pro menší pracoviště (24 zdrojů, 35 osob)  [  ]  
Mzdové tabulky pro větší pracoviště (50 zdrojů, 60 osob)  [  ]  
Návod k použití mzdových tabulek  [  ]  
Makro k vytvoření přehledové tabulky ze sešitu mezd  [  ]  
Makro k převedení sešitu mezd do jiné verze prázdného sešitu  [  ]  
Návrh mimořádných odměn  [  ]  
 

Profesní dům

Objednávka ubytování je přílohou Směrnice tajemníka č. 1/2017 "O zajišťování ubytování v prostorách MFF UK"  [  ]  
 

Studijní oddělení (formuláře a tiskopisy jsou umístěny na zvláštní stránce)

 

Správa budov

Požadavek na materiál  [  ]  
Požadavek na přepravu  [  ]  
Žádanka na technické plyny  [  ]  
 

Tiskárna

Objednávka tiskárny – reprostřediska  [  ]  
Další formuláře jsou přílohami Směrnice děkana č. 8/2017 "Ediční řád a ediční činnost MFF UK"  [  ]  
 

Vnitřní kontrolní systém

Protokol ke kontrolní akci  [  ]  
Zápis o uzavření kontrolní akce  [  ]  
Oznámení o ukončení kontrolní akce  [  ]  
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Záznamový list BOZP pro opakovanou i nástupní instruktáž = Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 7/2017  [  ]  
Lékařský posudek ke školnímu úrazu studenta UK - MFF  [  ]  
Záznam o školním úrazu studenta vysoké školy  [  ]  
 

Hlavičkové papíry jsou umístěny na zvláštní stránce

 

Technická poznámka: Většina formulářů je pro pohodlí uživatelů k dispozici v několika formátech. Formát PDF je nejuniverzálnější, k jeho prohlížení a tisku potřebujete program Adobe Acrobat Reader, dokumenty v tomto formátu nelze jednoduše upravovat. Formát RTF je často možné naimportovat do rozličných textových procesorů a v nich ho dále upravit. Formát DOC je určen pouze pro MS Word. Datum u formuláře označuje jeho poslední aktualizaci.

© 2013–2018 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics. Design noBrother.
Content responsibility: Media Communications and PR Office.