Učitelské studijní obory

Academic Year 2017/2018

Vedle odborných oborů nabízí MFF také studium několika oborů učitelského zaměření. Celé studium vedoucí k získání kvalifikace pro učitelské povolání je rozděleno na bakalářské a na něj navazující magisterské studium.

Pro absolventy odborných magisterských programů matematika, fyzika, informatika, kteří mají zájem svůj obor vyučovat na středních nebo základních školách, jsou v rámci celoživotního vzdělávání otevírány kurzy Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika, fyzika, informatika. V rámci absolvování těchto kurzů je možné získat osvědčení, které opravňuje vyučovat. Nejedná se ale o standardní vysokoškolský diplom. Bližší informace je možné získat zde a u garantujících pracovišť jednotlivých kurzů (KDM, KDF, KVSI).

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Zahájení v roce 2015 nebo později

Zahájení v roce 2014 nebo dříve

© 2013–2018 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics. Design noBrother.
Content responsibility: Student Affairs Department.