Copyright obrázku Indiana University

Prof. Václav Hlavatý

ŽIVOT A DÍLO


27. leden 1894 narozen v Lounech v rodině úředníka
12. července 1913 maturita na státní reálce v Lounech
1913 - 1919 studium na Filozofické fakultě UK a matematiky a deskriptivní geometrie na České vysoké škole technické v Praze
1915 - 1918 narukoval do 1. světové války a byl krátce zajat
19. květen 1920 dosáhl způsobilosti pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách
1919 - 1931 působil jako středoškolský profesor na státním reálném gymnáziu na Královských Vinohradech (1919-1920), na státní reálce v Lounech (1920-1923), na státní reálce v Praze VI (1923-1931)
1920 sňatek s Věnceslavou rozenou Opltovou
červen 1921 promován doktorem filosofie (PhDr.) na Filosofické fakultě UK. Vypracoval doktorskou disertaci na téma "Plückerův konvid a jeho užití", lektorské posudky profesoři matematiky K. Petr a J. Sobotka
1924 studijní pobyt v holandském Delftu u prof. Schoutena
6. duben 1925 habilitace z matematiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jako habilitační práci předložil publikaci "Les congruences dans les espaces non-euclidéens" otištěnou ve Věstníku Královské české společnosti nauk
28. květen 1926 habilitace z matematiky na Českém vysokém učení technickém v Praze
1927 - 1928 studijní pobyty v Itálii a Francii na základě stipendia Rockefellerovy nadace
1928 - 1929 přednášel na Oxfordské univerzitě ve Velká Británii
27. březen 1931 jmenován mimořádným profesorem pro filosofii matematiky a geometrii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
1931 oženil se s Olgou rozenou Neumannovou (druhé manželství)
1932 narození dcery Olgy
květen 1934 cyklus přednášek, společně s prof. Schoutenem z Holandska, v Matematickém Institutu na Moskevské státní univerzitě
letní semestr 1935 dovolená k dokončení vědecké práce "Connessioni lineari" ve spolupráci s prof. Bortolottim z Florentské univerzity
červenec 1936 účast na mezinárodním matematickém kongresu v Oslo (jako zástupce Přírodovědecké fakulty UK a České akademie věd a umění)
13. srpen 1936 jmenován řádným profesorem matematiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
1937 několik přednášek na Univerzitě v Bukurešti
1937 - 1938 hostující profesor v Institut for Advanced Study (zimní semestr) a na Univerzitě v Princetonu (letní semestr) v USA
31. červenec 1940 po uzavření českých vysokých škol dán na dovolenou s čekatelným
23. květen 1945 po obnovení činnosti českých vysokých škol znovu nastoupil jako profesor na Přírodovědeckou fakultu UK
jaro 1947 spolu s profesory V. Jarníkem a E. Čechem přednášel na pozvání společnosti polských matematiků v Krakově, Varšavě a Vratislavi
konec roku 1947 účast na zasedání National Academy of Sciences v USA
jaro 1948 přednášky na Faculté des Sciences Pařížské univerzity na téma "La théorie d´immersion dans une variété de M. Weyl"
1948 - 1949 pozván jako hostující profesor k matematickým přednáškám na Indiana University v Bloomingtonu, kam odjel s rodinou a do vlasti se již nevrátil
1948 - 1962 profesor na Matematickém oddělení Indiana University v Bloomingtonu v USA a na Graduate Institut for Applied Mathematics
11. leden 1969 zemřel ve věku 75 let v americkém Bloomingtonu ve státě IndianaZpracovala Mgr. Emilie Těšínská z fondů Archivu UK.


HLAVNÍ STRÁNKA BIBLIOGRAFIE DOKUMENTY

December 18, 2017, knihovna@knihovna.mff.cuni.cz
 1   2   1   3