Zahraniční studium


Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmu+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

Bylo vyhlášeno podzimní (doplňující) kolo konkurzů pro studijní pobyty v letním semestru 2017/2018. Potvrzené přihlášky do konkurzu je třeba odevzdat do 11. 10. 2017. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

titulek
Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeno podzimní kolo konkurzů pro studijní pobyty v letním semestru akademického roku 2017/2018
  • Vyhlášeny konkurzy pro studijní pobyty a praktické stáže v akademickém roce 2017/2018

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Akademická mobilita na rok 2018 v rámci meziuniverzitních dohod Podání přihlášky 20. 11. 2017 24. 11. 2017 Žádost si mohou podat vědecko-pedagogičtí pracovníci v řádném pracovním poměru s UK, post-doktorandi, doktorandi. Přihlášky musí obsahovat formulář (*.docx), zvací dopis zahraničního partnera, v případě vícečetného pobytu jeho odůvodnění. Žádost musí být schválena vedoucím pracoviště/katedry. Kompletní žádosti doručte ve trojím vyhotovení na OVZS.
15. kolo GAUK – nové projekty Podání přihlášky 13. 11. 2017 23. 11. 2017 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
15. kolo GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 16. 1. 2018 25. 1. 2018 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2018 12. 4. 2018 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2018.
Fond mobility 2017 – podzimní kolo Podání návrhu 4. 10. 2017 17. 10. 2017 Žádosti se nyní podávají pouze přes aplikaci dostupnou z adresy: https://veda.is.cuni.cz/simplifyworks/dashboard. Nově není nutné odevzdávat žádosti v papírové podobě, ale je nutné dodržet interní termín pro vložení žádosti do aplikace. Manuál pro žadatele je dostupný z hlavní stránky aplikace.
Stipendia islandské vlády – akademický rok 2018/2019 Podání přihlášky   1. 12. 2017 Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden nebo dva roky studia a mají určitou znalost islandštiny nebo jiného nordického jazyka. Nabídka je administrována Domem zahraničních služeb. Přihláška vč. požadovaných příloh musí být doručena na Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies do Reykjavíku nejpozději do 1. 12. 2017.
Fulbrightovo stipendium – nabídka pro studenty i vědecké pracovníky Podání přihlášky   1. 9. 2017 Bližší informace v příloze a na webových stránkách.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.