Podrobný harmonogram akademického roku 2011/2012

22. 8. – 21. 10. 2011
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS) 
29. 8. – 6. 9. 2011
Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma) – Albeř 
5. – 16. 9. 2011
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
5. – 23. 9. 2011
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
7. 9. 2011
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (náhradní termín zápisu studentů, kteří se nemohli zúčastnit soustředění na Albeři) 
12. 9. 2011
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma) 
14. 9. 2011
Zápis studentů do 1. ročníku navazujícího Mgr. studia a 1. ročníku Bc. studia studentů, kteří již studovali na MFF 
 
 
do 30. 9. 2011
Kontrola splnění povinností za ak. r. 2010/2011 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia  
1. 10. 2011
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2011/2012 
1. 10. 2011 – 13. 1. 2012
Výuka v zimním semestru 
do 3. 10. 2011
Vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
3. – 7. 10. 2011
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
24. 10. – 4. 11. 2011
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
26. 10. 2011
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a nav. Mgr. studia 
do 11. 11. 2011
Termín zadání diplomových a bakalářských prací 
21. – 24. 11. 2011
Promoce – Bc. studium  
23. 11. 2011
Promoce – Ph.D. studium 
1. 12. 2011
Den otevřených dveří 
6. – 7. 12. 2011
Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
do 9. 12. 2011
A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
23. 12. 2011 – 2. 1. 2012
Vánoční prázdniny 
16. 1. – 17. 2. 2012
Zkouškové období v ZS 
23. 1. – 10. 2. 2012
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek a zimní termín souborných zkoušek 
 
Zimní výcvikový kurz – dle oznámení katedry tělesné výchovy 

16. 1. – 16. 3. 2012
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS
20. 2. 2012
Zahájení letního semestru akademického roku 2011/2012 
20. 2. – 25. 5. 2012
Výuka v letním semestru 
 
 
19. – 30. 3. 2012
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
do 13. 4. 2012
A. Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
do 27. 4. 2012
Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
7. 5. – 1. 6. 2012
Letní termín souborných zkoušek 
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia 
11. 5. 2012
Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr 
16. 5. 2012
Rektorský a děkanský den 
23. 5. 2012
Promoce – Ph.D. studium 
do 25. 5. 2012
A. Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
28. 5. – 29. 6. 2012
Zkouškové období v LS 
29. 5. – 1. 6. 2012
Doktorandský týden 
4. – 5. 6. 2012
Přijímací zkoušky (Ph.D. studium) 
6. – 8. 6. 2012
Přijímací zkoušky (Bc. a navazující Mgr. studium) 
do 8. 6. 2012
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
18. – 29. 6. 2012
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
 
Letní výcvikový kurz – dle oznámení katedry TV 
2. 7. – 2. 9. 2012
Letní prázdniny 
9. – 10. 7. 2012
Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
do 3. 8. 2012
A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
3. – 14. 9. 2012
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
3. – 21. 9. 2012
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
do 27. 9. 2012
Kontrola splnění povinností za ak. r. 2011/2012 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2012
Konec akademického roku 2011/2012 

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.