Podrobný harmonogram akademického roku 2010/2011

23. 8. – 22. 10. 2010
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS pro 2. a vyšší ročníky Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS) 
30. 8. – 7. 9. 2010
Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma) – Albeř 
6. – 17. 9. 2010
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
6. – 24. 9. 2010
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
13. 9. 2010
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma) 
15. 9. 2010
Zápis studentů do 1. ročníku navazujícího Mgr. studia 
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (cizinci a studenti, kteří již studovali na MFF) 
do 27. 9. 2010
Kontrola splnění povinností za ak. r. 2009/2010 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia  
 
 
29. 9. 2010
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2010/2011 
29. 9. 2010 – 14. 1. 2011
Výuka v zimním semestru 
do 1. 10. 2010
Vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
1. – 6. 10. 2010
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
13. 10. 2010
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a nav. Mgr. studia 
20. – 21. 10. 2010
Promoce – Bc. studium (pro absolventy z letního a zimního termínu SZZ) 
25. 10. – 5. 11. 2010
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
do 12. 11. 2010
Termín zadání diplomových a bakalářských prací 
22. 11. 2010
Promoce – Ph.D. studium 
23. – 24. 11. 2010
Promoce – Bc. studium (pro absolventy z podzimního termínu SZZ)  
2. 12. 2010
Den otevřených dveří 
do 10. 12. 2010
A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
10. 12. 2010
Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
Vánoční prázdniny 
17. 1. – 18. 2. 2011
Zkouškové období v ZS 
24. 1. – 11. 2. 2011
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek a zimní termín souborných zkoušek 
 
Zimní výcvikový kurz – dle oznámení katedry tělesné výchovy 

17. 1. – 18. 3. 2011
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS
 
 
21. 2. 2011
Zahájení letního semestru akademického roku 2010/2011 
21. 2. – 27. 5. 2011
Výuka v letním semestru 
21. 3. – 1. 4. 2011
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
do 15. 4. 2011
A. Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
do 29. 4. 2011
Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
9. 5. – 3. 6. 2011
Letní termín souborných zkoušek 
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia 
13. 5. 2011
Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr 
18. 5. 2011
Rektorský a děkanský den 
25. 5. 2011
Promoce – Ph.D. studium 
do 27. 5. 2011
A. Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
30. 5. – 1. 7. 2011
Zkouškové období v LS 
31. 5. – 3. 6. 2011
Doktorandský týden 
6. – 7. 6. 2011
Přijímací zkoušky (Ph.D. studium) 
8. – 10. 6. 2011
Přijímací zkoušky (Bc. a navazující Mgr. studium) 
do 10. 6. 2011
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
20. – 28. 6. 2011
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
 
Letní výcvikový kurz – dle oznámení katedry TV 
4. 7. – 4. 9. 2011
Letní prázdniny 
7. 7. 2011
Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
15. 7. 2011
Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
do 5. 8. 2011
A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
5. – 16. 9. 2011
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
5. – 23. 9. 2011
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
do 30. 9. 2011
Kontrola splnění povinností za ak. r. 2010/2011 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2011
Konec akademického roku 2010/2011 

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.