Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů

Fyzika – odborné obory

Subkomise 1, posluchárna KCHFO (suterén)

Subkomise 2, posluchárna M3

Subkomise 3, posluchárna M5

Subkomise 4, posluchárna M2

Subkomise 5, posluchárna KFM

Subkomise 6, ateliér FÚ

Subkomise 7 pro obor Aplikovaná fyzika, seminární místnost KFKL

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.