Jak pokládat dotazy?

Hledač reaguje na jednoslovná a v uvozovkách (" ... ") uzavřená víceslovná hesla. Hledač hledá pouze celá slova. Při zadávání lze použít znaménko mínus, kterým se výsledky omezí pouze na ty, kde se heslo s mínusem nevyskytuje.

Co všechno se prohledává?

Osoby
Zaměstnanci MFF a externí pracovníci zadaní v Amoebě. U každé osoby jsou prohledávány tyto položky:
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení bez diakritiky
E-mail
Domácí stránka
Telefon
Fax
Pracoviště
Pracoviště MFF dle číselníku v Amoebě.
Kód
Zkratka
Název (česky a anglicky)
Název bez diakritiky
Telefon
E-mail
Fax
URL domácí stránky
Anotace (česky/anglicky)
Předměty
Předměty vyučované (nezrušené) v aktuálním školním roce (dle nastavení aplikace Předměty)
Kód předmětu
Název předmětu
Název předmětu bez diakritiky
Český podtitul předmětu
Jméno a příjmení vyučujícího
Jméno a příjmení vyučujícího bez diakritiky
Zkratka garantujícího pracoviště
doména mff.cuni.cz/jen www.mff.cuni.cz
Službou Google Custom Search jsou prohledávány stránky ve celé doméně mff.cuni.cz, při zadávání dotazu lze výsledky omezit pouze na stránky umístěné na fakultním serveru. Stránky jsou indexovány celé, vč. textu v komentářích a pod. Kromě stránek v HTML jsou zpracovávány i stránky v řadě dalších formátů, např. PDF, DOC. Stadardně je zapnuto filtrování výsledků tak, aby se ve výsledku zbytečně neopakovaly stejné výsledky z jednoho místa.
Studenti
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení bez diakritiky
Login

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá PSIK.