Jak správně odkazovat na fakultní www stránky

Struktura fakultních stránek, tj. webu na adrese http://www.mff.cuni.cz, je ve svých změnách poměrně konzervativní, přesto čas od času k drobným změnám ve struktuře dochází. V takových situacích se snažíme zachovat funkčnost adres vedoucích do míst, která již přestala existovat. I přes tuto snahu se ale může stát, že se záměr nepodaří naplnit. Proto je vždy dobré pečlivě volit místo, kam vede odkaz.

Kromě změn číhá při odkazování na fakultní stránky další překážka – struktura stránek vede při snaze o rozumné členění k tomu, že adresy na cílové místo zbytečně bobtnají a jsou svojí délkou nevhodné pro vložení do tištěných materiálů. Pro tento případ nabízíme řadu krátkých adres určených právě pro tento účel. Po jejich zadání je návštěvník přesměrován na aktuálně platné místo.

Stránky v českém jazyce a anglickém jsou umístěny v paralelní struktuře, je proto snadné nejen mezi nimi přecházet, ale i na ně odkazovat. Více viz samostatná kapitola níže.

Při jakékoli nejistotě ohledně odkazu se na nás neváhejte obrátit. Stejně tak doporučujeme si u tištěných dokumentů určených pro distribuci mimo fakultu nechat použité odkazy u nás zkontrolovat. Je samozřejmě možné si vyžádat zkrácenou adresu pro uvedení v tištěném materiálu.

Server

Fakultní stránky jsou umístěny na serveru http://www.mff.cuni.cz/, funguje i přesměrování z varianty bez „www“ na začátku.

Jazykové varianty / znaková sada

Stránky jsou nabízeny v kódování utf-8, v českéma a anglickém jazyce. Výchozí je varianta česká, anglická je dostupná pomocí prefixu /to.en/ na začátku URI.

Příklady:

Odkazy na zaměstnance, pracoviště apod.

Odkaz na podrobné kontaktní informace na každé pracoviště je dostupné ve formě http://www.mff.cuni.cz/ZKRATKA. Zkratkou se rozumí zkratka názvu pracoviště, dostupné na stránkách Organizační struktura. Příklad: http://www.mff.cuni.cz/PSIK (všechna písmena velká!). Pracovištěm se pro toto použití rozumí i orgány fakulty a další organizační složky.

Příklady:

Pozn.: Funkční zůstávají i zkratky pracovišť, která změnila svůj název nebo se transformovala v jiná (KFKL, KEVF, …).

Příklady (raději ale použijte aktuální zkratky ;-):

Odkaz na podrobné kontaktní údaje osoby jsou dostupné ve formě http://www.mff.cuni.cz/Jmeno.Prijmeni. Jméno a příjemní se uvádí bez diakritiky, s velkými počátečními písmeny. Pokud má dotyčný víceslovné jméno/příjmení, jednotlivé části je nutno uvést bez mezer za sebou. Jde-li o jmenovce, jsou po kliknutí zobrazeni všichni, kteří mají odpovídající jméno a příjmení. Příklady:

Další atypické (spíše historické) odkazy na některá pracoviště

Pozn.: Doporučujeme raději využívat odkazů vedoucích přes stránky MFF UK (ty uvedené v předchozí kapitole), u nich je zaručeno, že i po změně stránek dané katedry (přesunu na jiné místo a podobně) zůstanou funkční (adresy občas směřují mimo náš server a není tedy zaručeno, že se cílové místo neztratí v propadlišti dějin). Odkaz na domácí stránku uvedenou v kontaktních informacích si spravuje přímo dané pracoviště, je proto velká pravděpodobnost, že údaj vydrží v souladu s realitou.

Odkazy spojené se studijní agendou a propagací fakulty

Různé

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.