Kariérní poradenské centrum MFF UK

maják v moři pracovního uplatnění


Studentům nabízí bezplatně tyto služby:


Program na aktuální semestr (kurzy, semináře, exkurze…)


Máte-li zájem být informování o akcích KPC předem, registrujte se jako student MFF UK do konference https://lists.karlov.mff.cuni.cz/…tinfo/stud-l


Kontaktní informace:

Místo: V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T 140 – T 141, 1. p.
Provoz: úterý 9:00 – 15:00, průběžně celý akademický rok
Pracovník: RNDr. Karolína Šolcová
E-mail: solcova@dekanat.mff.cuni.czkpc@careermarket.cz

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.